[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]
حشره کش
نام عمومی نام تجاری بسته بندی شرکت تولید کننده وضعیت توضیحات
فن والریت کتابی سومیسیدین 1 لیتری شیمی سبز موجود توضیحات بیشتر...
دیازینون بازودین 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
پروفنفوس کراکرون 1 لیتری کتابی شیمی سبز موجود توضیحات بیشتر...
محافظ تنه محافظ تنه 5 کیلویی فراز سم موجود توضیحات بیشتر...
سایپرمترین 40% ریپکورد 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
سایپرمترین ریپکورد 1 لیتری مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
فن والریت سومیسیدین 1 لیتری گیاه موجود توضیحات بیشتر...
موونتو اسپیروتترامات 1 لیتری بایر آلمان موجود نیست توضیحات بیشتر...
ایندوکساکارب آوانت 250 سی سی اگریمن دارویی کشاورز موجود نیست توضیحات بیشتر...
مخلوط بردو بردو 5 لیتری رجاشیمی موجود توضیحات بیشتر...
کارت زرد 100 عددی کیمیا سبز آور موجود نیست توضیحات بیشتر...
ایمیداکلوپراید کنفیدور نیم لیتری رجا شیمی موجود نیست توضیحات بیشتر...
حشره کش پودری آتون آتون مهاب شیمی ری موجود توضیحات بیشتر...
دلتامترین دسیس 1 لیتری رجاشیمی موجود نیست توضیحات بیشتر...
فن والریت سومیسیدین 1لیتری رجاشیمی موجود نیست توضیحات بیشتر...
مالاتیون مالاتیون 1لیتری مشکفام موجود نیست توضیحات بیشتر...
دلتامترین دسیس 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
فوزالون زولون 1 لیتری رجاشیمی موجودنیست توضیحات بیشتر...
فوزالون زولون 1 لیتری شیماگرو یزد موجود نیست توضیحات بیشتر...
فن والریت سومیسیدین 1 لیتری آلومینیوم شیمی سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
پروفنفوس کراکرون 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود نیست توضیحات بیشتر...
سایپرمترین ریپ کورد 1 لیتری مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
دلتامترین دسیس 1 لیتری گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
کلروپیریفوس 40/8 % دورسپان 1 لیتری شیماگرو یزد موجود نیست توضیحات بیشتر...
فوزالون زولون 1لیتری مشکفام موجودنیست توضیحات بیشتر...
بروموپروپیلات 25% امولسیون نئورون 1لیتری مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
فنیتروتیون سومیتیون نیم لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
فن والریت سومیسیدین 1لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
روغن ولک 4 لیتری مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
روغن ولک 20 لیتری رجا موجود توضیحات بیشتر...

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی