[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
قارچ کش

پنکونازول

 

نام تجاری : توپاز
بسته بندی: 100سی سی
وضعیت: موجود نیست
شرکت تولید کننده: اگریمن دارویی کشاورز
                 مشخصات فني

 

 
پنکونازول قارچ کشی سيستميک از گروه تری آزول است که دارای اثر حفاظتی و معالج می باشد و برای کنترل سفيدک پودری انگوراستفاده می شود

پنکونازول از بيوسنتز ارگوسترول جلوگيری می کند و سبب توقف توسعه قارچ می گردد. پنکونازول از طريق برگ ها جذب می شود و در داخل آوندهای گياه دارای حرکت پائين به بالا می
باشد.
پنکونازول به صورت محلول پاشی به کار برده می شود. جهت حصول نتيجه بهتر پوشش کامل اندام های گياهی (برگ، ساقه، ميوه) با محلول قارچ کش الزامی است.

توپاس: کم مصرف،کم خطر،موثر،باصرفه

توپاس: با کمترین خطر مقاومت در مقایسه با سایر قارچکشها

مقدارمصرف توپاس برای انگور ۱۲۵/۰ در هزار ، خیار۴/۰ درهزار است.

 

 

 

نام و نام خانوادگی:* لطفا نام خود را وارد کنید.
ایمیل* ایمیل معتبر نیست!
نام شرکت: Invalid Input
شهر/استان: Invalid Input
شماره تماس:* لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید.
تلفن همراه: Invalid Input
فاکس: Invalid Input
آدرس: Invalid Input

محصول درخواستی: Invalid Input
کد امنیتی:  کد امنیتی:
   جدید کدامنیتی صحیح نیست!
  


تیوفانات متیل 70%wp

کروزاکسیم میتل50%WG (استروبی)

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربوکسین تیرام WP %75

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پروپیکونازول 25%EC

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

سولفور

بنومیل 50% WP

تبوکونازول+تری فلوکسی استروبین 75% WG

کاربندازیم 60%Wp

تبوکونازول 2% DS

کاربندازیم 60%Wp

تری دمورف 75%EC

مانکوزب 80% WP

متالاکسیل5%گرانول

متالاکسیل 5% گرانول

پروپاموکارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید SC %68/5

کلروتالونیل 75%WP

تبوکونازول + تری فلوکسی استروبیWG %75

کلروتالونیل 75%WP

مانکوزب

مخلوط بردو 18%SC

سولفور 80% SC

سولفور 80% WG

مانکوزب

مانکوزب 80% WP

کاپتان 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربندازیم 60%Wp

کاپتان 50% WP

بی کربنات پتاسیم SP %85

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

تری دمورف 75%EC

پنکونازول 20%EW

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

کاربندازیم 60%Wp

سولفور 80%DF

سولفور 80% WG

فوستیل آلومنیوم + پروپاموکارب (پریویکور انرژی )

کروزاکسیم میتل50%WG

بیوسوبتیل

تبوکونازول 2%DS

متالاکسیل

ناتیوو

کاربندازیم

کربوکسین تیرام

پروپیکونازول

داکونیل پودر و تابل

کوپراکسی کلراید

ایمنوکتادین تریس

پنکونازول

پنکونازول

مانکوزب

داکونیل 720 SC

رزالاکسیل

تبوکونازول

تأثیر قارچکش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هاي آزوسپیریلوم با گندم رقم چمران

پروپیکونازول

پروپیکونازولEC25%

تبوكونازول 6%(راکسیل)

کلرتالونیل 75%

تبوکونازول

تری سیکلازول 75% پودر وتابل

کوپروسیت سی

اکسی کلرر مس

مخلوط بردو


بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی