[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
قارچ کش

کوپراکسی کلراید

 

نام تجاری : میشوکاپ
بسته بندی: 1 کیلویی
وضعیت: موجود
شرکت تولید کننده: گیاه

 

کوپر اکسی کلراید مشکفام فارس

اکسی کلرور مس قارچ کشی حفاظتی از گروه ترکیبات مسی است که جهت کنترل طیف وسیعی از قارچ ها استفاده می شود. اکسی کلرور مس سبب اختلال عمومی در متابولیسم سلولی و رسوب پروتئین ها می شود. اثر عمده آن ممانعت از جوانه زنی اسپورهای قارچ است. اکسی کلرور مس به صورت محلول پاشی استفاده می شود و در مقادیر توصیه شده بر روی گیاهان مذکور گیاه سوزی ندارد.

 

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

گوجه فرنگی و سیب زمینی

سفیدک دروغی

3 در هزار

سبزیجات و جالیز

سفیدک داخلی

1 تا 2 در هکتار

مرکبات

گموز

دوغاب 1 درصد

نخیلات

پوسیدگی گل آذین خرما

محلول 2 درصد

درختان میوه سردسیری

مومیایی و پیچیدگی برگ هلو

3 در هزار

 

 

 

 

 

 

farsi-coperoxy

نام و نام خانوادگی:* لطفا نام خود را وارد کنید.
ایمیل* ایمیل معتبر نیست!
نام شرکت: Invalid Input
شهر/استان: Invalid Input
شماره تماس:* لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید.
تلفن همراه: Invalid Input
فاکس: Invalid Input
آدرس: Invalid Input

محصول درخواستی: Invalid Input
کد امنیتی:  کد امنیتی:
   جدید کدامنیتی صحیح نیست!
  


تیوفانات متیل 70%wp

کروزاکسیم میتل50%WG (استروبی)

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربوکسین تیرام WP %75

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پروپیکونازول 25%EC

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

سولفور

بنومیل 50% WP

تبوکونازول+تری فلوکسی استروبین 75% WG

کاربندازیم 60%Wp

تبوکونازول 2% DS

کاربندازیم 60%Wp

تری دمورف 75%EC

مانکوزب 80% WP

متالاکسیل5%گرانول

متالاکسیل 5% گرانول

پروپاموکارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید SC %68/5

کلروتالونیل 75%WP

تبوکونازول + تری فلوکسی استروبیWG %75

کلروتالونیل 75%WP

مانکوزب

مخلوط بردو 18%SC

سولفور 80% SC

سولفور 80% WG

مانکوزب

مانکوزب 80% WP

کاپتان 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربندازیم 60%Wp

کاپتان 50% WP

بی کربنات پتاسیم SP %85

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

تری دمورف 75%EC

پنکونازول 20%EW

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

کاربندازیم 60%Wp

سولفور 80%DF

سولفور 80% WG

فوستیل آلومنیوم + پروپاموکارب (پریویکور انرژی )

کروزاکسیم میتل50%WG

بیوسوبتیل

تبوکونازول 2%DS

متالاکسیل

ناتیوو

کاربندازیم

کربوکسین تیرام

پروپیکونازول

داکونیل پودر و تابل

کوپراکسی کلراید

ایمنوکتادین تریس

پنکونازول

پنکونازول

مانکوزب

داکونیل 720 SC

رزالاکسیل

تبوکونازول

تأثیر قارچکش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هاي آزوسپیریلوم با گندم رقم چمران

پروپیکونازول

پروپیکونازولEC25%

تبوكونازول 6%(راکسیل)

کلرتالونیل 75%

تبوکونازول

تری سیکلازول 75% پودر وتابل

کوپروسیت سی

اکسی کلرر مس

مخلوط بردو


بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی