[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]
قارچ کش
نام عمومی نام تجاری بسته بندی شرکت تولید کننده وضعیت توضیحات
مخلوط بردو بردو 1 لیتری گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
اکسی کلرر مس میشوکاپ 1 کیلویی گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
کوپروسیت سی میشوکاپ 1کیلویی گیاه موجود توضیحات بیشتر...
تبوكونازول 6%(راکسیل) تبوكونازول 5 لیتری گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
پروپیکونازول تیلت 1لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
تبوکونازول راکسیل 1 کیلویی گیاه نیست موجود توضیحات بیشتر...
پنکونازول توپاز 100سی سی اگریمن دارویی کشاورز موجود نیست توضیحات بیشتر...
کوپراکسی کلراید میشوکاپ 1 کیلویی گیاه موجود توضیحات بیشتر...
پروپیکونازول تیلت 1لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
کاربندازیم رورال تی اس 1 کیلویی مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
متالاکسیل ریدومیل 1کیلوگرم گیاه- چینی ارمان سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
تری دمورف 75%EC کالکسین 1لیتری مشکفام موجود نیست توضیحات بیشتر...
ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP رورال تی اس 1کیلویی مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
تیوفانات متیل 70%wp توپسین ام 1کیلویی مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP رورال تی اس 1کیلویی مشکفام فارس موجود توضیحات بیشتر...
بی کربنات پتاسیم SP %85 کالیبان 100گرمی کیمیاسبز آور موجود نیست توضیحات بیشتر...
کاپتان 50% WP ارتوساید 1کیلویی مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
مانکوزب دیتان ام 45 1کیلویی گیاه موجود توضیحات بیشتر...
متالاکسیل5%گرانول ریدومیل 1کیلویی گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
تری دمورف 75%EC کالکسین 1لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
کاربندازیم 60%Wp باویستین 1کیلویی مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی