[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]
کنه کش
نام عمومی نام تجاری بسته بندی شرکت تولید کننده وضعیت توضیحات
آبامکتین ورتیمک نیم لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
اورتوس فن پیروکسی میت نیم لیتری ژاپنی مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
اورتوس 5% SC فن پیروکسی نیم لیتری ژاپنی مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
پروپارژیت 57%EC امایت 1لیتری رجا موجود توضیحات بیشتر...

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی