[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]

خانم پریسا صفا، دیگر در شرکت نگین سبز سمت و فعالیتی ندارد .

باسلام 

خانم پریسا صفا ،  از تاریخ 99/4/14 همکاری خود را با شرکت نگین سبز قطع نموده و دیگر در این شرکت فعالیتی ندارد . 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی