[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

خانم اعظم امینی بیات، دیگر در شرکت نگین سبز سمت و فعالیتی ندارد .

باسلام 

خانم اعظم امینی بیات ،  از تاریخ 99/3/1 همکاری خود را با شرکت نگین سبز قطع نموده و دیگر در این شرکت فعالیتی ندارد . 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی