[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

بازدید مدیریت محترم شرکت نگین سبز از منطقه دشت گزل

بازدید مدیریت محترم شرکت نگین سبز از منطقه دشت گزل ، مزرعه آقایان صدیق و قربانی 97/3/22

 

alt

alt

alt

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی