[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

بازدید استاندار محترم استان مرکزی از کارخانه نگین سبز

 

بازدید استاندار محترم ، فرماندار ساوه ، امام جمعه ساوه و مدیران کل اداره جات استان مرکزی ،

 

روسای بانک ها از محل ساخت کارخانجات نگین سبز 

                                                                                                  

 

alt

 

alt

 

                                                                                              alt

 

alt

 

alt

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی