[ امروز : سه شنبه 19 فروردين 1399 ]

فروش ویژه

 

فروش ویژه محصولات


                                                                  

                             

      دلتامترین شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                12-12-36 گلد پلنت صنعت کود ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                           12 12 36

      00669                                          

سایپرمترین شیمی سبز  (جهت خرید کلیک کنید )                                                                        گلایفوزیت شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      308
4022   
پاراکوات شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                     نیکوسولفورون گیاه ( جهت خرید کلیک کنید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2707
6566
رانداپ رجاشیمی ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                     کلروپیریفوس شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             4952                                                                      
  2808                                    
  سولفات پتاسیم دان نهال سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                             روغن ولک 20 لیتری رجا ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                                 998866
3333000   
فن والریت کتابی شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )    
                                                       441020                                                                                                                                            
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی