[ امروز : سه شنبه 30 مهر 1398 ]

فروش ویژه

 

فروش ویژه محصولات


                                                                  

                             

      دلتامترین شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                12-12-36 گلد پلنت صنعت کود ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                           12 12 36

      00669                                          

سایپرمترین شیمی سبز  (جهت خرید کلیک کنید )                                                                        گلایفوزیت شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      308
4022   
پاراکوات شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                     پروپارژیت ( امایت ) رجا ( جهت خریدکلیک کنید)
                                                                                                                                             1855
6566
رانداپ رجاشیمی ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                     کلروپیریفوس شیمی سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             4952                                                                      
  2808                               
فن والریت کتابی شیمی سبز (جهت خرید کلیک کنید                                                                          نیکوسولفورون گیاه ( جهت خرید کلیک کنید)
 
    2019                                    2707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  12-12-36 گرین ویت ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                     20-20-20 گرین ویت ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                                                                                          3065                                                                  2031                                                                                                                                   
 

 
                                                                                           
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سولفات پتاسیم دان نهال سبز ( جهت خرید کلیک کنید )                                                         نیترات کلسیم هلیو فراز آسمان (جهت خرید کلیک کنید)                                                                                                                                                        963
3333000   
اوره فسفات هلیو فراز آسمان ( جهت خرید کلیک کنید )                                                                         نیترات آمونیوم رجا( جهت خرید کلیک کنید )
                                                                                                                                                  902010
380
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی