[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]
علف کش

ستوکسیدیم 12.5%OEC

ستوکسیدیم 12.5%OEC
 

نام تجاری : نابواس
بسته بندی: 1لیتری
وضعیت: موجود نیست
شرکت تولید کننده: شیماگرو یزد

ماده موثر: 125 گرم بر کیلو گرم ستوکسیدیم

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE 3200 MG/KG (MALE) & 2676 MG/KG

توضیحات: علف کش انتخابی، سیستمیک، برای جلوگیری از رشد جوانه های انتهایی (مریستم) که عمدتا از طریق برگ جذب می شود. ستوکسیدیم علف کشی است از گروه سیکلوهگزانون دیون که برای از بین بردن علف های کشیده برگ به کار می رود و از طریق برگ ها جذب می شود.

توصیه مصرف:

 

محصول آفت میزان مصرف
چغندرقند

علف های هرز کشیده برگ

(سوروف)

3هنگام 3-5 برگی علف هرز
 پیاز

علف های هرز کشیده برگ

(سوروف) 

2تا3برای مزارع پیاز هنگام 3تا5 برگی کشیده

برگها

نام و نام خانوادگی:* لطفا نام خود را وارد کنید.
ایمیل* ایمیل معتبر نیست!
نام شرکت: Invalid Input
شهر/استان: Invalid Input
شماره تماس:* لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید.
تلفن همراه: Invalid Input
فاکس: Invalid Input
آدرس: Invalid Input

محصول درخواستی: Invalid Input
کد امنیتی:  کد امنیتی:
   جدید کدامنیتی صحیح نیست!
  


مزوسولفورون + یودوسولفورون

کلوپیرالید 30%SL

سولفوسولفورون 75%WG

پاراکوات20%SL

ایمازا تاپیر SL%10

تریفلورالین48% EC

تریفلورالین48% EC

کلودینافوپ پروپارژیل8% EC

کلودینافوپ پروپارژیل8% EC

توفوردی + ام ث پ آ 67.5% SL

گلایفوزیتSL%41

تری بنورون متیل 75%DF

هالوکسی فوپ آر متیل 10.8% EC

سولفوسولفورون + مت سولفورونWG 80%

پينوكسادن EC %4/5

فنوكساپروپ پي اتيل 7.5% EW

ستوکسیدیم 12.5%OEC

کلودینافوپ پروپارژیل8% EC

تری بنورون متیل 75%DF

پاراکوات ویژه 20%SL

پاراکوات20%SL

کلودینافوپ پروپارژیل8% EC

تریفلورالین48% EC

پاراکوات20%SL

نیکوسولفورون 4% OD

مزوسولفورون متیل+یودوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان+مفن پیر دی اتیلOD%8.25

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% EC

هالوكسي فوپ آر متيل EC %10/8

پاراکوات20%SL

تریفلورالین48% EC

متری بوزین 70% WP

گلایفوزیتSL%41

پاراکوات

اي­ پي­ تي­ سي(ارادیکان) EC %82

متری بوزین 70% WP

بنتازون 48% SL

توفوردی

اکسی فلورفن

سیکلوکسیدیم 10% EC

سولفوسولفورون 75%WG

پاراکوات20%SL

تریفلورالین48% EC

استوکلر 50% EC

آپیروس

آپیروس

اتللو

بوتاکلر

کروز چینی

کروز چینی

کروز چینی

کروز ویژه

هالوکسی فوپ

آترازین 80%

پیریدات 60% امولسیون

تاپیک

ترفلان

پاراکوات

ایمازتاپیر

تری بنورون متیل

نابو اس

کلودینافوپ

بنتازون

پاراکوات

ایمازتاپیر

ترفلان

گلایفوزیت 41%

پاراکوات 20%

هالوکسی فوپ

توفوردی

هالوکسی فوپ

پاراکوات

فنوكساپروپ

آکسیال

پاراکوات

توتال

گلایفوزیت

پاراکوات

پاراکوات نگین سبز

پاراکوات

گلایفوزیت

ایلوکسان

گلایفوزیت

استوکلر

آترازین

گلایفوزیت

نیکوسولفورون

هالوکسی فوپ


بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی