[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

کودهای بر

 
 
 
نام محصول بسته بندی تولیدکننده B N اسیدآمینه
آمینو کوالانت بر 1لیتری بیو ابریکا %8 %3 %5
نیوگریت 1لیتری A.M.C %2  -
بر آگراکو 1لیتری آگراکو %14.85 -
تریدبور 1لیتری تریدکورپ %11
اسپیدفول بر 12 کیلویی SQM %17  -
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی