[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

ترکیبات ویژه حفاظتی

نام محصول بسته بندی تولید کننده B Mo Sio2 K2o اسیدآمینو اسید هیومیک N اسیدسالیسیلیک
دوبوژن 1لیتری
Odusکره جنوبی 0.05 0.0005 10  -
دوبوژن کا 1لیتری Odusکره جنوبی  - 10 6  -  -  -
آی سی کالر 1لیتری Odusکره جنوبی 0.05 0.0005 %33 5
فارمکس سیلیکا 1لیتری فارمکس  -  - 20 10 5
ویتال پلاس سیلسیم 1لیتری Eden modern agricultureاسپانیا  - 10  - 4 10
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی