[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

اصلاح کننده خاک و ضد شوری

 نام محصول توضیحات
اوت سالت اوت سالت محصولی ویژه در میان ترکیبات کلسیمی محسوب می‌شود که با توانمندی فوق‌العاده‌ای که در کاهش و تصحیح شوری دارد، یقیناً یکی از بهترین کود‌های کاربردی در این خصوص است. 
سالت لیس پلنت saltless plant ترکیب معجزه آسایی است که با ترکیب ویژه خود اثرات فوق العاده شگفت انگیزی بر کاهش اثراتشوری آب و خاک بر روی گیاه دارد
سالترید  اصلاح کننده خاک های شور و سدیمی حاوی 8/7% کلسیم ، 11% سولفور ، 4/23% اسیدهای آلی                                                
متام سدیم ( واپام )  نوعی ضدعفونی کننده خاک و نماتدکش ترخینی از گروه منومتیل دی تیوکاربامات ها میباشد و باعث کنترل نماتد های                                  خاک از جوانه زدن بذور علف های هرز میشود.
دی سالتر 17%کلسیم اکسید ، 15% آمینو اسید ، جهت اصلاح خاک های شور و سدیمی به دلیل داشتن درصد بالای ماده آلی و                                             کلسیم آلی و آمینو اسید بالا 
ویوا  نوعی احیا کننده خاک و محرک رشدی محسوب میشود و به دلیل داشتن پلی ساکارید ها ، اسیدهای آمینه ، اسید هیومیک ،    ویتامین ها ، کربن آلی ، نیتروژن آلی ، پتاسیم و آهن سبب بهبود ph  خاک و جذب راحت مواد غذایی میشود.
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی