[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

کودهای منیزیم

نام محصول بسته بندی تولیدکننده Mg N اسیدآمینه So3 EDTA
آمینو کوالانت منیزیم 1 و5لیتری بیوابریکا 6 8 6  -
لیبرل منیزیم 1کیلویی سیبا EDTA5.5  -
تریدکورپ منیزیم 1کیلویی تریدکورپ EDTA10
نیترات منیزیم 25کیلویی ون ایپرین 15 10.5
نیترات منیزیم 25کیلویی SQM 15 11
گرین مور منیزیم 1کیلویی گرین مور 10 6 2
سولفات منیزیم 25کیلویی روت 20  - 46.7
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی