[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

هورمون ها

نام محصول  توضیحات
 اکسین کارب  حاوی 5سی سی محلول ایندول استیک اسید با غلظت 4گرم در لیتر می باشد که در محصولات مختلف کشاورزی به صورت محلول پاشی ، مصرف در خزانه ، پرایمینگ (بذر مال)، ریشه دار کردن قلمه ها نهالستان کاربرد دارد.
 قرص جیبرلیک اسید  هر قرص حاوی 1گرم اسید جیبرلیک (GA3)می باشد.جیبرلین ها گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که بطورکلی تمام جنبه های مختلف رشد ونمو در گیاهان از رویش دانه تا تشکیل میوه را تحت تاثیر قرار می دهند.
 آریا اکسین  اکسین ها از اولین هورمون های گیاهی کشف شده هستند و وظائف مختلفی در گیاه دارند که افزایش ریشه زایی و افزایش رشد مهم ترین آنها است

 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی