[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کلات های میکرومکس

 

نام محصول  بسته بندی   تولید کننده Fe   MN  Zn  Mg Cu   Mo B  co  N  S 
تریدیکورپ AZ  1کیلویی  تریکورپ  7.5  3.5  0.7   - 0.28  0.3   0.7
تریدیکورپAZII 1کیلویی   تریکورپ  5  3.5 2.5   1 0.3  0.7 
لیبرل BMX  1کیلویی   سیبا  3.35  1.7  0.6  1.7   0.023 0.9 

میکرومکسOMex

1لیتری   امکس  2  1.2  2  1  0.25  0.025  0.8  1.4 
میکرو140 1لیتری   اگراکو 7.14  4.2  1.2 0.56 0.1 0.5 
روت 3  1لیتری   روت  1.5  4  4  -  -
روت میک 1لیتری  روت 1 2 2  1.5  1  0.001  0.5  8.5  4 

 

 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی