[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]

اسیدهیومیک

نام محصول بسته بندی تولیدکننده اسیدهیومیک اسیدفولیک P N K Fe ماده آلی Zn Ca Cu S Mn کربن ماده ارگانیک
هیومیک پلنت
5لیتری کیان زیست نهاده
14-15 3-5 5-6 3-5
1-1.5
سوپر پلنت2
5لیتری کیان زیست نهاده
5 2 5 2 5 1.5 4 4
0.5
2
0.5
هیومی فرت الترا
5لیتری گروپروداکت 12 3
3
هیومی سوپر اگریمن
5لیتری اگریمن 15 7.5 17
هیومی پاور
5لیتری ایزوتار ترکیه 55 30 12 1 43 82
فولویکول 1لیتری ایزوتار ترکیه 20 4 %30
هیومیک استار
5لیتری وینج 8 8 4.5
هیومیک استار
5لیتری وینج 10 15 4.5
هیومکس 95
1کیلویی فرتی بای
68 12 13-15
هیومونیا312 5لیتری Agronutrition فرانسه 10 15 2 5
کود مایع هوموسی گوگرد دار 5لیتری جهان بنیادین اکسین 15.5 5 110Mg/L 8-10 4 1560ppm         3      
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی