[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

آنتی استرس

 
 
 
 نام محصول توضیحات  ترکیبات
 دلفان پلاس ترکیبی بر مبنای ال- آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی وبدون نیاز به صرف انرژی اضافه،به برگ ها منتقل و جذب می شوداین ترکیب باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی (سرمازدگی ، خشکی ، با د و تگرگ ، شوری ،هجوم آفات وبیماری ها، محلوپاشی های شدیدسم و کود ) می شود. توضیحات بیشتر
 دیسپر کلروفیل جی اس یک محرک حیاتی برای عمل کلروفیل می باشد.این محصول از پیشگامان پلی آمین ها (هورمونهایی با اثر ضد استرس ) هستند .مصرف این ترکیب باعث فعال کردن عمل کلروفیل شده که گیاه را مجبور می سازد بعد از گذراندن هر گونه وضعیت ناسازگار محیطی به ویژه در مراحل اولیه رشد ،خود را بهبود بخشد. توضیحات بیشتر
ویتالیم فورت ویتالیم فورت حاوی اسیدهای آمینه آزاد است که از روشهای تخمیر و هیدرولیز اندامهای گیاهی بدست آمده است.ویتالیم فورت حاوی 19 نوع اسید آمینه ضروری است که درپروتئینها یافت می گردد.این ترکیب با تاثیراتی که برروی رشدگیاه و توان تولید محصول می گذارد کمیت و کیفیت وعملکرد محصول را افزایش می دهد. توضیحات بیشتر
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی