[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
کودهای ماکرو و میکرو
نام عمومی نام تجاری بسته بندی شرکت تولید کننده وضعیت توضیحات
نیترات آمونیوم 25 کیلویی رجا شیمی موجود توضیحات بیشتر...
سولفات پتاسیم 25 کیلویی دان نهال سبز موجود توضیحات بیشتر...
آهن 6% آهن 1کیلویی SDP فرانسه موجود توضیحات بیشتر...
20-20-20 نوتری پلنت 10 کیلویی سبز آذر کاسپین موجود توضیحات بیشتر...
10-52-10 10 کیلویی هلیو فراز آسمان موجود توضیحات بیشتر...
کلسیم آلفا 1 کیلویی هلیو فراز اسمان موجود توضیحات بیشتر...
12-12-36 10 کیلویی گهرزا یزد موجود توضیحات بیشتر...
20-20-20 10 کیلویی گهرزا یزد موجود توضیحات بیشتر...
نیترات کلسیم 10 کیلویی گهرزا یزد موجود توضیحات بیشتر...
20-20-20 10 کیلویی دان نهال سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
نیترات کلسیم نیترات کلسیم 25 کیلویی دان نهال سبز موجود توضیحات بیشتر...
20-20-20 فرویت فول 10 کیلویی فرایند صنعت کود موجود نیست توضیحات بیشتر...
15-5-30 فرویت فول 10 کیلویی فرایند صنعت کود موجود نیست توضیحات بیشتر...
سولفات پتاسیم 25 کیلویی فرایند صنعت کود موجود توضیحات بیشتر...
نیترات کلسیم 25 کیلویی اورال آسیا موجود نیست توضیحات بیشتر...
مونوپتاسیم فسفات 10 کیلویی اورال آسیا موجود نیست توضیحات بیشتر...
نیترات کلسیم 10 کیلویی حیات سبز سبحان موجود نیست توضیحات بیشتر...
نیترات منیزیم 10 کیلویی حیات سبز سبحان موجود توضیحات بیشتر...
مس مس 1 کیلویی ونی پرین اسپانیا - وارداتی آرمان سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
روی پودری روی آلفا 1 کیلویی هلیو فراز آسمان موجود نیست توضیحات بیشتر...
آلفا منگنز آلفا منگنز 1 کیلویی هلیو فراز آسمان موجود نیست توضیحات بیشتر...
کی لیف کی لیف 2 کیلویی بازارگان کالا موجود نیست توضیحات بیشتر...
آهن 6% آهن 1ونیم کیلویی حیات سبز سبحان موجود نیست توضیحات بیشتر...
آهن 6% آهن 1 کیلویی هلیو فراز آسمان موجود توضیحات بیشتر...
گوگرد گرانوله بنتونیت دار 60% 25 کیلویی گوگرد ستاره موجود توضیحات بیشتر...
نیترات پتاسیم 25 کیلویی صنعت نگین موجود توضیحات بیشتر...
ماکرو کامل گرانوله 25 کیلویی فلورا ماه نشان موجود توضیحات بیشتر...
گرین ویت 12-12-36 12-12-36 10 کیلویی گرین ویت موجود توضیحات بیشتر...
اوره فسفات پلنت فید 20 کیلویی سروش باران موجود نیست توضیحات بیشتر...
گرین ویت - 20-20-20 گرین ویت 10 کیلویی گرین ویت موجود توضیحات بیشتر...
 4 3 2 1  بعدی انتها

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی