[ امروز : پنجشنبه 08 اسفند 1398 ]

فارمکس سیلیکا

فارمکس سیلیکا

عنصر سيليس در بسياري از فعاليتهاي حياتي گياه ضروري بوده و علاوه بر نقش تغذيه اي ، نقش ساختاري و بيوشيميايي خاصي دارد.

فارمكس سيليكا يك محصول غني شده از هيوميك اسيد است كه به عنوان ماده آلي براي خاك هاي معمولي يا فقير استفاده مي شود.اين محصول تركيبي بي نظير از سيليسيم و پتاسيم بوده كه مي توان به صورت محلول پاشي وهمچنين در آب آبياري استفاده نمود.

مزاياي مصرف فارمكس سيليكا :

كاهش استرس و تنش هاي محيطي ، مقاومت به بيماري ها و انواع قارچ ها
مقاومت برخي گياهان مانند برنج به آفات و بيماري ها افزايش مي يابد.
تنظيم آب در ريشه گياهان
جلوگيري از ترك خوردگي ميوه و سوختگي برگ ها
افزايش جذب فسفر و توليد انرژي و مقاومت در گياه
جلوگيري از ورس در غلات و بهبود انبارداري
تامين سيليس و پتاس گياهان
فارمكس سيليكا داراي اثر بازدارندگي بر روي آفاتي از قبيل شته ها - كنه ي قرمز - تريبس و مگس سفيد مي تواند داشته باشد.

روش مصرف

 

alt

آناليز

 

alt

قابليت اختلاط :

با سموم و كليه سولفات ها و كودهاي اسيدي مانند اسيد سولفوريك ، نيتريك و فسفريك مخلوط نشود.

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی