[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

کاسنى - هندپا - کاسنى وحشى - کاسنى تلخ

نام علمى: Cichorium intybus L
نام انگلیسى: Bluedaisy, Wild chicory, chicory

alt

گیاهچه
لپه‌ها به رنگ سبز روشن هستند. طولى دو برابر پهنا داشته و در قسمت قاعده به هم متصل هستند. اولین برگ‌هاى حقیقى متناوب و به شکل روزت، نامنظم، به رنگ سبز کم‌رنگ و داراى سطحى براق و در حاشیهٔ بریدگى‌هاى سطحى دارند.
گیاه کامل
اندام‌هاى رویشى:
گیاه چندساله، ایستا، به ارتفاع ۳۰ تا ۱۵۰ سانتى‌متر که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقهٔ آن کم‌برگ، منشعب، صاف، سخت، گاهى اوقات داراى کرک‌هاى زبر است و در صورت قطع شدن ساقه شیرابه‌اى شیرى رنگ از آن خارج مى‌شود. برگ‌هاى پائینى باریک و داراى ۷ تا ۳۰ سانتى‌متر طول، حاشیه‌هاى آن نامنظم و داراى بریدگى‌هاى عمیق است. برگ‌هاى بالائى به مراتب کوچکتر، مستطیلى و یا سرنیزه‌اى شکل، داراى بریدگى‌هاى سطحی، در حاشیهٔ دندانه‌دار و یا صاف و فاقد دمبرگ هستند. برگ‌هاى میانى متناوب، قاشقى تا سرنیزه‌اى شکل که اغلب حاشیه‌هاى آنها صاف و یا دندانه‌دار است.
ریشه‌هاى این گیاه عمیق و ستبر هستند و تعدادى ساقهٔ تقریباً بدون برگ از مرکز برگ‌هاى قاعده‌اى خارج مى‌شوند.
اندام‌هاى زایشى:
گل‌آذین به شکل کلاپرک و فقط داراى گل‌هاى زبانه‌اى به رنگ آبى روشن و به‌ندرت صورتى یا سفید است. کلاپرک‌ها ۳۰ تا ۴۰ میلى‌متر پهنا داشته و توسط دو ردیف براکته احاطه شده است. تعداد براکته‌هاى بیرونى چهار تا پنج عدد و طولى برابر با نصف اندازهٔ براکته‌هاى داخلى دارند و در قسمت قاعده کلفت‌تر و متمایل به زرد مى‌باشند. تعداد براکته‌هاى داخلى هشت تا ده عدد است. هر کلاپرک به‌صورت انفرادى و یا مجتمع در محور برگ‌هاى بالائى قرار گرفته است.
میوهٔ این گیاه فندقه و بذرهاى آن به رنگ زرد، قهوه‌اى روشن تا سیاه، واژ تخم‌مرغى و به اندازهٔ دو تا سه میلى‌متر است.
محل رشد و پراکنش
کاسنى در زمین‌هاى کشت شده کمتر یافت مى‌شود. اغلب مى‌توان آن را در حاشیهٔ جاده‌ها و حصارها، مراتع، زمین‌هاى بایر، چمنزارها و گیاهان زراعى چندساله مشاهده کرد.
این گیاه مناطق مرطوب تا نیمه خشک را که داراى خاک غنى باشند ترجیح مى‌دهد


منبع : http://eslahe-nabatat.persianblog.ir

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی