[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

مشکلات مربوط به عدم تاثیر آفتکش ها

گاهی کشاورزان از عدم تاثیر آفتکش های مختلف شاکی هستند. دلایل متعددی در مورد عدم تاثیر آفتکش ها وجود دارد مانند موارد ذیل :
-pH بالای آب سمپاشی . برخی آفتکش ها در pH بالا یا پائین پایدار نیستند . مانند کاپتان نیمه عمر ۳ ساعته در pHبرابر با ۷ دارد اما در pH برابر با ۸ نیمه عمر آن فقط ۱۰ دقیقه است.
کارباریل نیمه عمر ۲۴ روزه در pHبرابر با ۷ دارد , اما در pH برابر با۹ نیمه عمر آن فقط یک روز است.
دیازینون در pH برابر با ۷ آب بسیار پایدار است , با نیمه عمر ۱۰ هفته , در pH برابر با ۵ , نیمه عمر ان دو هفته است.
مالاتیون در pH برابر با ۷-۵ پایدار است , اما در شرایط اسیدی یا قلیایی تر به طور سریع هیدرولیز می شود.
- سطح فشار بیماری . بیشتر قارچکش ها به عنوان پیشگیری کننده کارایی بیشتری تحت عنوان معالجه کننده دارند. اگر بیماری به خوبی روی گیاه استقرار یافته باشد و آلودگی شدید بوجود آورده باشد. ,کنترل بیماری در این حالت با قارچکش مشکل تر می شود..به عنوان مثال , قارچکش کلروتالونیل در کنترل بیماری های سوختگی زودرس و لکه برگی سپتوریا گوجه فرنگی هنگامی موثر است که به عنوان پیشگیری کننده مصرف شود.بهر حال ,قارچکش کلروتالونیل این بیماری ها را در شرایط الودگی شدید نمی تواند کنترل نماید.
– عدم نفوذ خوب سم در میان شاخه و برگ های گیاه . در مورد برخی از آفات که در قسمت داخلی پوشش گیاهی فعالیت می کنند , در هنگام سمپاشی , محلول سم باید به میان شاخه و برگ ها نفوذ نماید و به محل فعالیت آفت برسد. فشار سمپاش در رسیدن محلول سمی به داخل پوشش گیاهی از طریق ایجاد فشار بر لایه بیرونی شاخه و برگ ها برای رسیدن به محل فعالیت افت در قسمت داخلی گیاه مهم می باشد.
- مرحله بلوغ آفت . کنترل حشرات هنگام رسیدن به مرحله بلوغ خیلی مشکل تر می شود. به عنوان مثال,حشره کش سوین اثر خوبی روی پوره ها و مراحل اولیه رشد ملخ ها دارد اما روی ملخ های بالغ اثر آن خیلی کم می باشد.
-انتخاب سم نامناسب . سموم اختلاف زیادی با هم از نظر کنترل آفات خاص دارند.لذا آفت مورد نظرباید در برچسب سم قید شده باشد.حتی سموم برچسب دار ممکن است تاثیر متفاوتی در کنترل آفت داشته باشند.
- عدم رسیدن محلول سم به محل فعالیت حشره . بسیاری از حشرات و کنه از پشت برگ تغذیه می کنندو اگر فقطروی برگ ها واندام رویی گیاه سمپاشی گردد , در نتیجه به آفات فعال در پشت برگ ها مقدار سم کم یا سمی نمی رسد. این مشکل اغلب در مود کنه های تارتن مضر گیاهی و کرم برگخوار کلم و گل کلم و کلم بروکلی دیده می شود .


منبع http://www.bbk-iran.com

article.fspmarket.com

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی