[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

دوره کارنس

آیا اصطلاح “دوره کارنس” را تا به حال شنیده اید؟

 

دوره کارنس عبارت است از :

مدت زمانی که سم می تواند پس ازسمپاشی درمزارع سمیت وتاثیرات مخرب خودراحفظ نماید .
برای آن که پس مانده های آفت کش ها، اثر عوامل طبیعی تجزیه شده و مقدار آنها در سطح میوه و سبزی ها کاهش یابد، لازم است بعد از آخرین سمپاشی چند روزی محصول برداشت نشود.
به این فاصله زمانی دوره کارنس گفته می شود.
تعداد روزهای این دوره بسته به نوع سم و نوع گیاه متفاوت است. رعایت کارنس بخصوص برای میوه هایی که به مصرف تازه می رسند و همین طور سبزی ها ومحصولات جالیزی اهمیت حیاتی دارد.
اما متأسفانه در کشور ما زارعین و باغ داران توجه لازم را به این مهم ندارند. چه بسیار دیده می شود که مثلاً محصول خیار را تنها یک روز بعد یا حتی همان روز سم پاشی، برداشت و روانه بازار می کنند.

در صورتی که قبل از برداشت محصولاتی مانند خیار حداقل ۷-۳ روز باید کارنس رعایت شود.
دوره کارنس هریک ازسموم دفع آفات نباتی متفاوت است
دوره کارنس برخی ازسموم پایین است .مثلا دوره کارنس برای سم مالاتیون یک هفته است . این دوره برای بعضی سموم زیاداست . ازجمله می توان سم متاسیستوکس رانام بردکه دوره کارنس آن به مدت سه هفته است . معمولا بایددرفصل برداشت ودرزمان چیدن محصول درخصوص مصرف این سم وسم های مشابهی که دوره کارنس طولانی دارند دقت کرد واحتیاط نمودتاسلامتی مصرف کنندگان به خطرنیفتد .

با توجه به توضیحات داده شده درباره دوره کارنس و اهمیت آن ، در ادامه اسامی بعضی از سمومی که دارای دوره کارنس کوتاهی هستند رو ذکر می کنیم.

 

 

 

نام عمومی

نام تجاری

مدت دوره کارنس

دای کلروس

DDVAP

 

هپتنفوس

Hostaquick

3 الی 4 روز

پی متروزین

Chess

 

دینوتفوران

Starkle

 

فلوپیکولید

Infinito

 

فلوبندیامید

Takumi

 

تیوسیکلام

Evisect

3 روز

اسپینوزاد

Tracer

 

B.T

B.T

 

کروموفنوزاید

ماتریک

 

تیاکلوپراید+ دلتامترین

Proteus

3 روز

اسپیرومسیفن

Oberon

3 روز

ورتیمک

Abamectin

در کاهو گلخانه ای 14 روز ولی در موارد دیگر 3 الی 4 روز

تتراکونازول

Domark

 

Kresoxim- metil

|Stroby

در کدوئیان 4 روز ولی در سیب 35 روز

Spirotetramat

MOVENTO

در پسته 7 روز

فوستیل آلومینیوم +53% پروپاموکارب

PREVICUR ENERGY

3 روز

سایرومازین

Trigard

3 الی 4 روز

 

 

منابع:

-         کتاب راهنمای آفت کش شیمیایی وارگانیک ایران چاپ 94

-         کتاب خلاصه درس حشره شناسی سرفصل اصول مبارزه وسم شناسی

(تالیف:بهادر ملک نیا ومهین محمدی)

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی