[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
سم شناسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 مطالعۀ بقایای علف کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون )اولتیما( مصرف شده در مزرعۀ ذرت به کمك روش زیست سنجی
2 مقایسه کارایی قارچ کش ترکیبی تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران
3 مقایسه قارچ کش جدید اوپوس با قارچ کش های رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندر قند
4 واکنش تعدادي از ژنوتیپهاي امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی
5 تأثیر قارچکش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هاي آزوسپیریلوم با گندم رقم چمران
6 مباني سم شناسي كشاورزي
7 معرفی آفتکش ایمیداکلوپرید( کونفیدور )
8 تاثیر آب بر آفت کش ها
9 فرمولاسیون آفت کش ها
10 آفت کش ها در طبیعت
11 دوره کارنس
12 آفتکشها و سرطان
13 مبانی کنترل بیولوژیک
14 نحوه كاربرد سموم در خاك
15 اثرات آفت كشها بر روی میوه ها
16 راهنمای استفاده از تله های فرمونی و کاربرد آنها
17 تاریخچه و علت استفاده از سموم شیمیایی
18 عواملی که باعث بروز و گسترش مقاومت می شوند.
19 آفت کش یا سم
20 مواد کمکی آفت کش ها
 
صفحه 1 از 2

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی