[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

مقایسه بین استفاده کلات های اسید آمینه و کودهای شیمیایی به صورت محلول پاش در گیاهان

 

مقایسه بین استفاده کلات های اسید آمینه و کودهای شیمیایی به صورت محلول پاش در گیاهان
غالباً استفاده کودها در خاک نتیجه دلخواه ما را در پی ندارد. هنگامی که کودی را در خاک استفاده می کنیم به دلایلی نظیر آبشویی، پیوند با سایر عناصر در خاک و استفاده به وسیله میکروارگانیسم های خاک ممکن است قسمت یا تمامی آن از دسترس گیاه خارج گردد. استفاده محلول پاش برخی کودهای حاوی کلات اسید آمینه می تواند باعث عبور آن ها از موانع فیزیکی و شیمیایی مختلف گردد. نباید فراموش کرد که یک کود محلول پاش باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند از موانع متعددی عبور کند؛ اولین مانع پیش رو حلالیت است، در علم مدرن تغذیه گیاهی، کلات ها بر پایه حلال بودن در آب به وجود می آیند. مانع بعدی برای کودهای محلول پاش کوتیکول برگ است (لایه مومی شکلی که از اسیدهای چرب به وجود آمده است) لایه ای که سطح رویی و زیرین برگ ها را پوشانده است. هر کود محلو ل پاشی باید توانایی عبور از این لایه را داشته باشد. اما مهم ترین کیفیت برای یک عنصر ریز مغذی خنثی بودن از نظر الکتریکی است. به عنوان مثال، وقتی که سولفات آهن در آب حل می شود بلافاصله در آب حل شده و یون آهن بار مثبت و سولفات بار منفی خواهد گرفت و پس از تماس با سطح برگ یون های مثبت آهن بلافاصله با یون های منفی اسید چرب سطح برگ واکنش داده و از دسترس گیاه خارج می گردد و در صورتی که میزان مصرف بیش از حد باشد باعث گیاه سوزی می شود.
در مقابل کلات های اسید آمینه که فاقد بار الکتریکی هستند، در برابر لایه کوتیکولی شکسته نمی شوند و به راحتی از این لایه می گذرند. به دلیل شکسته نشدن کلات های آمینواسیدی خطر گیاه سوزی هم پایین است. شکل زیر نحوه عبور یک کلات آمینواسیدی را از سطح برگ نشان می دهد.
پس از عبور از سطح کوتیکول کلات های آمینواسیدی باید عنصر کلات شده را به محیط سلولی ببرند. طبق تحقیق دانشمندان گلیسین این وظیفه را به خوبی انجام می دهد. گلیسین تنها ۲ تا ۳ ساعت پس از محلول پاشی خود را به فضای داخلی گیاه می رساند. کانال تخصصی گیاهپزشکی. یکی از مزایای عمده کلات های آمینو اسیدی قابلیت تحرک بالای این کلات ها در داخل گیاه است. معمولا میزان کلسیم در خاک بسیار زیاد است اما به دلیل تحرک کم کلسیم در داخل گیاه معمولا کمبود آن در بسیاری از گیاهان مشاهده می شود زیرا یون کلسیم در آوندهای چوبی جا به جا نمی شود. ناگفته پیداست که یک اتم کلسیم کلات شده با اسید آمینه به راحتی در گیاه حرکت می کند و کمبود کلسیم را در بافت هایی که رشد سریع دارند جبران می نماید.
مشکل عمده دیگری که در استفاده از کودهای مرسوم شیمیایی وجود دارد در نحوه ورود یون ها به داخل سلول گیاهی است. یون ها باعث جدا شدن کلسیم از دیوار سلولی می شوند و به دیواره سلولی آسیب می رسانند درحالی که کلات های آمینواسیدی با کم ترین مقاومت و بدون آسیب رساندن به غشا سلولی وارد فضای داخل سلول می شوند. شکل زیر نحوه آسیب رساندن به دیواره سلولی توسط یک یون را نشان می دهد.
در آخرین مرحله پیوند کلات و اتم مورد نر در داخل سلول گیاهی شکسته می شود و نیاز غذایی سلول با کم ترین تلفات تامین می گرد

 

 

(( کلینیک نگیــــن سبــــز ))

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی