[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی ، عملکرد و خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک

برای دانلود PDF اینجا کلیک کنید

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی