[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
گلخانه
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 بررسی عوامل موثر بر موفقیت گلخانه های فلزی زیر کشت سبزی و صیفی
2 اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی ، عملکرد و خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک
3 عوامل موثر بر موفقیت گلخانه های فلزی زیر کشت سبزی و صیفی اصفهان
4 بررسی تأثیر محلولهای غذایی بر آنتوریوم گلدانی در کشت بدون خاک
5 مقایسه کارایی محصول کوپرفیکس و بردوفیکس در گلخانه های استان یزد
6 نقش کلسیم در گیاه و علائم کمبود آن
7 نمک های فسفونات
8 کالرفول
9 کود NPK
10 غذای گیاه حاوی چه موادی است؟
11 آشنایی با روش کشت هیدروپونیک
12 ضرورت استفاده از کودهای حاوی سیلیسیم در گیاهان
13 کشت فلفل رنگی در گلخانه
14 سکوها و بستر کشت
15 مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای
16 مدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشت های گلخانه ای
17 کشت هیدروپونیک چیست؟چگونه بدون خاک گیاه بکاریم؟
18 گل رز
19 استفاده از نورهای مکمل در گلخانه
20 نور در گلخانه
 
صفحه 1 از 2

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی