[ امروز : سه شنبه 17 تیر 1399 ]

كلم قمری

نام علمیBrassica oleracea var. gongylodes

 alt

در این گیاه ساقه هوایی آن كه ضخیم میشود مورد تغذیه قرارمیگیرد. در بعضی از كشورها نیز از برگ آن استفاده میكنند. كلم قمری به رنگهای سفید ، آبی و بنفش دیده میشود. طول دوره رویش این گیاه بسیار كوتاه است و به عبارت دیگر مدت كمی زمین را اشغال میكند و از این نظر میتوان این گیاه را به راحتی در تناوب زراعی قرار داد.

ارزش غذایی :
ارزش غذایی آن تقریباً شبیه كلم گل است. مقدار ویتامین برگها بیش از ساقه آن است.

كاشت. داشت و برداشت :
این نوع كلم معمولاً در سطوح كوچك كشت می شود زیرا كارهای زراعی آن مشكل تر از سایركلم ها است، زمین مورد كاشت شبیه زمین كلم های دیگر است این گیاه را می توان در همه نوع آب و هوا كشت نمود. به علت كوتاه بودن عمر این گیاه به مواد غذایی كمتری احتیاج است. با توجه به كشتهای قبل ، حدود ١٠٠ كیلوازت،٨٠ كیلو p2o5 و ١٨٠ كیلو k2o به ازای یك هكتار در نظر میگیرند. كودهای ازته را معمولاً به صورت كود سرك در دو مرحله به زمین می دهند.

انواع زودرس آن را میتوان از اوایل بهمن ماه در خزانه كشت نمود. دوره پرورش در خزانه ٦ ـ ٨ هفته است كاشت و نشاء در زمین اصلی بسته به نوع واریته متفاوت است و معمولاً برای انواع زودرس فواصل ٢٥ ×٣٠ سانتیمتر و برای انواع تابستانه٣٠ ×٣٠سانتیمتر در نظر میگیرند. انواع پاییزه را بفواصل ٣٠ × ٤٠ سانتی متر كشت می كنند آبیاری پس از یك دوره خشك و طولانی باعث تركیدگی ساقه خوراكی می شود.

عمل برداشت به راحتی با چاقوی تیز انجام میگیرد. انواع زودرس و متوسط رس را میتوان در ٢ ـ٣ بار برداشت نمود. مقدار محصول در بهار بین٢٠ ـ٣٠ تن و در پائیزه بین ٦٠ ـ ٧٠ تن در هكتار است. كلم قمری در دمای ١ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ٩٠ درصد تا ٤٥ هفته قابل نگهداری است.

alt


منبع : http://nargil.ir/Article.aspx?Id=1356&cid=4764

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی