[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

کاشت شلغم

گیاه شلغم
شلغم (به انگلیسی Turnip ) گیاهی یکساله است که در اندازه و شکل های مختلف وجود دارد. شلغم را به صورت خام و پخته مصرف می کنند و برای جلوگیری از سرما خوردگی زیاد مصرف می شود. طعم شلغم گاهی شیرین و گاهی تند است. علاوه بر انواع شلغم خوراکی نوع دیگری برای علوفه حیوانات کاشته می شود که برای زیاد شدن شیر دام ها بسیار موثر است.

کاشت شلغم

زمان کشت شلغم
شلغم گیاهی یکساله است و محصول نواحی معتدل و سرد است که اگر در فصل بهار کاشته شود، در اواخر فصل تابستان یعنی در همان سال کاشت، گل می دهد. ولی اگردر اوایل یا وسط تابستان کاشته شود در ماه های آخر پاییز یا اوایل زمستان به بازار عرضه می شود که در این حالت در بهار سال بعد گل می دهد و بذر تولید می کند. دمای مطلوب برای رشد شلغم 15 تا 18 درجه سانتی گراد است ولی در دمای 7 درجه سانتی گراد هم به رشد خود ادامه می دهد.
کشت شلغم در مزرعه
شلغم را در هر نوع خاکی می توان کاشت ولی در زمین های با خاک سنگین که رطوبت را در خود نگه می دارند بهترین محصول را می دهد. چون احتیاج به آب زیاد دارد. بنابراین آن را در زمین های رسی می کارند. معمولا شلغم را در اواسط تابستان می کارند تا در اواخر پاییز یا اوایل زمستان محصول آن به دست آید. قبل از کاشت زمین را شخم زده و میزان 25 تا 30 تن کود حیوانی پوسیده به یک هکتار خاک اضافه کرده و با آن مخلوط می کنند. از مصرف کود به شکل تازه باید خودداری کرد زیرا برای رشد گیاه مضر است. سپس میزان 90 کیلوگرم در هکتار کود فسفر و 350 کیلوگرم در هکتار کود پتاس به خاک اضافه می کنند و زمین را شخم زده و بعد بذر شلغم را می کارند. برای تغذیه خاک نباید از کود ازت استفاده کرد زیرا طعم شلغم را تغییر می دهد. شلغم را در ردیف هایی به فاصله 30 تا 40 سانتی متر از هم می کارند و فاصله بوته ها را 5 تا 15 سانتی متر در نظر می گیرند. در کاشت شلغم رعایت فاصله ها خیلی مهم است زیرا تراکم کم باعث درشت شدن شلغم می شود. شلغم های کوچکتر طعم بهتری دارند. بعد از این که بذرها سبز شدند باید بوته ها را تنک کرد که در چند مرحله انجام می شود تا فاصله بوته ها در نهایت به 10 تا 15 سانتی متر برسد. در هفته های اول، هر 4 روز یک بار آبیاری انجام می شود، همچنین شلغم را باید به موقع از زمین خارج نمود چون اگر بیش از حد در خاک بماند پوک شده و غیر قابل استفاده می شود.

کاشت شلغم


منبع : http://www.bazram.com/growing-instructions-article/planting-turnip

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی