[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون و سال اوری درختان زیتون

برای دانلود PDF اینجا کلیک کنید

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی