[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

تاریخچه انگور

تاریخچه انگور

مناطق مناسب کشت و پرورش انگور در دنیا و ایران

تاریخچه انگور1

ده کشور برتر جهان از نظر تولید انگور در سال 2012 عبارتند از:

ردیف

کشور

تن

1

چین

9600000

2

آمریکا

6661820

3

ایتالیا

5819010

4

فرانسه

5338512

5

اسپانیا

5238300

6

ترکیه

4275659

7

شیلی

3200000

8

آرژانتین

2800000

9

ایران

2150000

10

آفریقای جنوبی

1839030

ارقام انگور

پایه های انگور

روش های ازدیاد انگور

ازدیاد انگور از دو روش جنسی و غیرجنسی ممکن است که روش اول مرسوم نبوده و معمولا کاشت نهال مرغوب و اصلاح شده انگور از روش های مختلف غیرجنسی انجام می شود.


-1قلمه زدن:قلمه گیری در دو زمان پاییز و یا اواخر زمستان انجام می شود. قلمه ها بایستی کاملا رسیده و خشبی بوده و روی پایه مادری به خوبی تغذیه شده باشد. فواصل بین گره ها در قلمه هایی که انتخاب می شود بایستی متوسط بوده و زیاد به هم نزدیک و یا زیاد فاصله دار نباشد. مقطع قلمه ها باید گرد بوده و بایدازانتخاب قلمه های با مقطع پهن خودداری نمود.

مقطع بالایی قلمه ها باید 4-3 گره داشته و از 2-1 سانتیمتری بالای آخرین گره به صورت اریب برش زده شود. مقطع پایین قلمه باید درست از زیر قلمه و به طور افقی قطع شود. قلمه ها را در دسته هایی با هم بسته و به طوری که ته قلمه ها به سمت پایین قرار بگیرد. قرار می دهند.

قلمه ها قبل از کاشت در ماسه مرطوب و در شرایطی مناسب برای ریشه دهی سرمادهی می شوند. قلمه ها را تا مدتی در شرایط نسبتا سرد (که سبب کاهش تدریجی میزان هورمون (اسید آبسیزیک) خواب گیاه شده و بر میزان هورمون جیبرلین که سبب بیدار شدن گیاه می شود می افزاید) نگهداری می کنند. بعد از این مدت قلمه ها را در هوای آزاد و در زمینی که حدود 75-60 سانتیمتر از عمق آن ماسه باشد (معمولا در قسمت جنوبی زمین اصلی) تا تشکیل کالوس و در شرایط همواره مرطوب خاک نگه می دارند.

قلمه ها پس از آن تا زمان ریشه دار شدن در خزانه کشت می شوند. برای موفقیت بیشتر کار بهتر است قلمه ها به مدت یک تا دو سال در خزانه نگهداری شده و سپس به زمین اصلی انتقال داد.

-2خوابانیدن:در این روش شاخه های دراز یکساله را در پاییز زیر خاک کرده و پس از ریشه دار شدن همه گره های ریشه دار شده را جدا کرده و به صورت گیاه مستقل کشت می کنند.

-3پیوند زدن:معمولا از این روش برای ازدیاد ارقام مطلوب و یا پر عملکرد بر روی پایه های مقاوم به شرایط نامساعد خاک و عوامل بیماریزا استفاده می کنند.

گلدهی و گرده افشانی درختان انگور

تاریخچه انگور2

ارقام موجود در ایران از دسته ارقام اروپایی وخودبارور می باشند. ارقام انگور دگرگرده افشان (نیازمند به گرده افشانی) نیز وجود دارند که به طور عمده از دسته ارقام آمریکایی می باشند.

با وجود خودبارور بودن انگور، تاک ها در زمان گرده افشانی به هوای خشک و بدون وزش بادهای شدید نیاز دارند. برخی از ارقام انگور سال آوری دارند که این مساله بوسیله هرس صحیح قابل کنترل می باشد.

در انگور (مخصوصا ارقام بی دانه) اندازه حبه ها را می توان بوسیله اسپری هورمون جیبرلیک اسید افزایش داد.

به طور کلی دو دلیل را می توان برای بی دانه شدن برخی از ارقام انگور ذکر کرد:

1- پارتنوکارپی (رشد حبه ها بدون لقاح که میوه هایی کاملا بدون دانه تولید می کند(.

استنواسپرموکارپی (سقط زود هنگام جنین پس از لقاح( -2

رشد و نمو میوه انگور


انگور میوه ای نافرازگرا بوده و در زمان رسیدن اتیلن کمی تولید می کند. در انگور در مرحله تغییر رنگ حبه ها شدت تنفس کاهش پیدا کرده و در زمان رسیدن به حداقل می رسد. در بسیاری از منابع منحنی رشد و نمو حبه ها در ارقام دانه دار انگور را سیگموئید مضاعف و در ارقام بی دانه را سیگموئید ساده می دانند. در برخی نیز از منابع آمده است که منحنی رشد و نمو میوه هم در انگورهای دانه دار و هم در انگورهای بی دانه سیگموئید مضاعف می باشد، با این تفاوت که مرحله دوم در انگورهای بی دانه کوتاه تر بوده و از وضوح کمتری برخوردار است

در انگورهای دانه دار مراحل رشد و نمو میوه از نظر سرعت رشد به سه مرحله سریع-کند-سریع تقسیم می شوند:

مرحله اول:این مرحله درست بعد از لقاح و در آغاز تشکیل میوه است. با انجام لقاح تقسیم سریع سلولی آغاز شده و این تقسیم سریع به مدت 4-3 هفته طول می کشد. در این مرحله در اثر جذب آب سلول ها حجیم بوده و میزان اسید در حبه ها افزایش می یابد. در مرحله اول حبه ها سفت بوده و به رنگ سبز تیره می باشند. مرحله اول که بین 7-5 هفته طول می کشد، با شروع رشد جنین پایان می گیرد.

مرحله دوم:در مرحله دوم ، درون بر میوه سفت تر شده و رشد حبه ها کند می شود. میزان اسید های تارتاریک و مالیک در این مرحله به بالاترین حد رسیده و میزان قندها نیز به تدریج افزایش پیدا می کند. میزان کلروفیل پوست میوه در این مرحله رو به کاهش گذاشته و تغییر رنگ حبه ها آغاز می شود. رشد کندتر حبه ها در این مرحله به دلیل رشد و نمو دانه ها و مصرف مواد غذایی جذب شده توسط جنین است. بسته به رقم این مرحله بین 4-2 هفته به طول می انجامد.

مرحله سوم:با کامل شدن رشد جنین، در مرحله سوم سرعت رشد حبه ها دیگر افزایش می یابد. طی این مرحله میزان اسیدهای آلی کاهش پیدا می کند، اما میزان قند و مواد معطر در حبه ها افزایش می یابد. افزایش اندازه سلول ها، نرم شدن تدریجی حبه ها، تغییر رنگ پوست از دیگر تغییرات روی داده در مرحله سوم هستند. طول این دوره بسته به رقم بین 8-5 هفته متفاوت است.

پس از گرده افشانی میوه های تشکیل شده، سبز رنگ بوده و غوره نامیده می شوند. در زمان رسیدن انگور حبه ها رنگ شفاف تری پیدا کرده و شروع به رنگ گیری می نمایند. نرم شدن حبه ها، افزایش اندازه حبه ها، کاهش اسیدیته حبه ها، تجمع قند، افزایش میزان آب و همچنین ماده خشک در حبه ها، افزایش ضریب تنفسی(RQ) و افزایش میزان آنتوسیانین و پرولین و آرژنین از دیگر علائم رسیدن میوه در انگور است.

مدیریت آبیاری و کوددهی باغات انگور

عمق نفوذ ریشه های انگور در خاک بسته به نوع خاک متفاوت می باشد. به طوری که در خاک های رسی و سنگین حداکثر تا عمق 90 سانتیمتر و در خاک های متوسط رسی-شنی تا عمق 3/5 متر نفوذ می کند. نفوذ ریشه های انگور در خاک های بسیار سبک و تقریبا شنی، تا عمق 6 متر و بیشتر هم دیده شده است.

مقدار آب مورد نیاز باغات انگور بسته به نوع خاک، رقم و دمای هوا متفاوت است. از همین رو مقدار آب درختان انگور با عامل دما نیز تغییر می کند. در شرایط خاکی یکسان، مقدار آب یک درخت انگور در یک منطقه سردسیر با تابستان های گرم به 500 میلی لیتر آب و در مناطق بسیار گرم تا 1400 میلی لیتر آب نیاز دارد.

در انجام آبیاری باید نفوذ آب تا عمق 1/5 متری خاک مد نظر باشد. آبیاری معمولا حداکثر هر 20 روز یکبار انجام می شود. بهترین روش آبیاری درختان انگور، آبیاری قطره ای مب باشد. در برخی مناطق در ماه های گرم تابستان از آبیاری مصنوعی نیز در تاکستان ها استفاده می گردد.


کوددهی

از مهمترین انواع کود که درختان انگور هر ساله به آن نیاز دارند کودهای نیتروژنه است که بیشتر از نوع اوره آن استفاده می گردد. هر چند مصرف کودهای نیتروژنه بر رشد رویش انگور و عملکرد آن تاثیر به سزایی دارد، اما مصرف بیش از اندازه آن سبب رشد رویشی بیش از حد و کاهش رشد زایشی و کم شدن محصول می گردد، ضمن اینکه به دلیل بالا بردن میزان آب در اندام ها سبب کاهش مقاومت تاک نسبت به سرمای زمستانه می شود.

مصرف کودهایی چون فسفر و پتاسیم در تاکستان ها منوط به آزمایش خاک و برگ می باشد ولی معمولا هر ساله به مقداری از هر دو نوع این کودها نیاز می باشد. کودهای منیزیم و کلسیم نیز از کودهای پرکاربرد در تاکستان ها می باشند و معمولا به طور سالیانه در تاکستان ها مصرف می شوند.

مصرف سالیانه کودهای دامی ضمن اضافه کردن بخشی از عناصر مورد نیاز درختان انگور، در اصلاح ساختمان خاک و فعال کردن میکرو ارگانیسم ها نقش مهمی داشته و مصرف آن ها به طور موکد توصیه می گردد.

آفات و بیماری های انگور

تعداد نسل

محل خسارت

زمستان گذرانی

نام آفت

ردیف

4-3 نسل در سال بسته به دمای منطقه

لارو نسل اول: جوانه های گل دهنده و غنچه ها

لارو نسل دوم: گوشت غوره

لارو نسل سوم: انگور رسیده

به صورت شفیره در زیر پوست ساقه و یا زیر برگ های روی سطح زمین

کرم خوشه خوار انگور

Lobesia botrana

1

یک نسل در 4 تا 5 سال

حشره کامل: با تخم گذاری در سرشاخه ها بافت منطقه را از بین می برد.

پوره: روی ریشه انگور مستقر شده و بوسیله خرطوم خود از شیره گیاه تغذیه می کند.

به صورت پوره در کنار ریشه ها

زنجره انگور

Cicadatra ochreata

2

تا 3 نسل در سال

لارو: پارانشیم برگ

به صورت شفیره های لخت در پناهگاه ها و یا زیر خاک

کرم شاخدار انگور

(از سه گونه مختلف)

3

--

نژاد نمدی: پشت برگ

نژاد جوانه: فلس های خارجی جوانه و بافت جوانه

نژاد انگورلد پیچیدگی برگ: پشت برگ

به صورت کنه کامل در زیر پوست جوانه ها

کنه نمدی انگور

Colomerus vitis

4

از مهمترین آفات جهان که خوشبختانه در ایران وجود ندارد

شته یا فیلوکسرای انگور

Phylloxera vitifoliae

5

یک نسل در سال

لارو: پارانشیم برگ

به صورت لارو سن یک درون پیله زیر پوست درختان

کرم برگ خوار انگور

Sparganothis pilleriana

6

یک نسل در سال

لارو: در مرحله اول پارانشیم برگ و سپس در همین سن لاروی از جوانه های زایشی و رویشی

به صورت تخم در زیر سنگ ها و خاک

کرم جوانه خوار انگور

Ocnogyna loewiizell

7

یک نسل در سال

لارو: جوانه انگور

به صورت لارو در زیر پوست درختان انگور و علف های هرز

جوانه خوار انگور

Eugnorisma miniago

8

2 تا 4 نسل در سال

لارو: پارنشیم بین دو لایه برگ

به صورت لارو کامل، درون پیله، زیر پوستک ها و شکاف های تنه درخت انگور

مینوز برگ انگور

Holocacista rivillei

9

3 تا 6 نسل در سال بسته به دمای منطقه

--

به صورت تمام مراحل مختلف زندگی از تخم تا حشره کامل

شپشک ارد آلود انگور

Pseudococcus vitis

10

مدیریت پوششی کف باغ و علف های هرز باغات انگور

اگرچه وجود علف های هرز در باغ می تواند فوائدی مانند حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش، تعدیل دمای باغ و ... داشته باشد، اما به طور کلی بخش عمده ای از خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی مربوط به وجود علف های هرز در باغ می باشد.

رقابت بر سر آب و مواد غذایی، افزایش آفات و بیماریها (مخصوصا در مورد میزبان های واسط)، ایجاد اشکال در عبور ادوات و ماشین آلات کشاورزی و همچنین کارگران، کاهش کیفیت و کمیت محصول از مهمترین خسارات وجود علف های هرز در تاکستان ها است.

حذف علف های هرز از مهمترین روش های مبارزه با آفات انگور است. ضمن این که در شرایط کم آبی اکثر تاکستان های ایران، حذف علف های هرز که با درخت انگور بر سر آب و مواد غذایی رقابت دارند، بسیار حائز اهمیت است.

از مهمترین علف های هرز تاکستان های ایران می توان به مرغ، پیچک صحرایی، خارشتر، قیاق، اویارسلام، تلخه، سوروف، سلمه تره، سس، خرفه، علف هفت بند، پنیرک و ... اشاره نمود.

برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه انگور

برداشت و پس از برداشت در انگور از اهمیت بسیار بالایی اهمیت دارد، چراکه در غیر این صورت ضایعات این محصول بسیار بالا و تا 1/3 کل محصول تولیدی خواهد رسید. از همین رو آگاهی از روش های صحیح برداشت، پس از برداشت و جابجایی انگور در موفقیت اقتصادی باغداری انگور دارای اهمیت زیادی می باشد.

در دوره ای که میوه از لحاظ فیزیولوژیکی آماده برداشت شدن می باشد،یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده زمان برداشت انگور قیمت آن در بازار می باشد. انگور میوه های فرازگرا نیست و در زمان برداشت باید کیفیت مناسب را داشته باشد.

برداشت میوه باید صبح زود و یا عصر و در زمانی که هوا خنک باشد، انجام گیرد. برداشت باید با قیچی یا پاقوی تیز انجام شده و دم خوشه را باید تا حدامکان بلند باشد. در زمان جابجایی باید خوشه ها را با دم خوشه بلند نموده و از تماس دست و یا هر وسیله دیگری با حبه ها جلوگیری نمود. بایستی حبه های نارس و آسیب دیده را بدون صدمه دیدن سایر حبه ها حذف شوند.

خوشه ها را پس از اطمینان از خشک بودن آنها، درون جعبه ها مناسب قرار داده و سریعا به سردخانه حمل می کنند.

از مهمترین عامل ضایعات پس از برداشت انگور، آسیب های مکانیکی، پوسیدگی و فساد محصول در اثر حمله پاتوژن ها، کاهش رطوبت محصول و چروکیدگی و کاهش انبارداری محصول به واسطه بیوسنتز اتیلن می باشد.

تکنولوژی و نگهداری میوه انگور

انگور میوه ای است که هم قبل از رسیدن به صورت غوره (در غذا و به صورت آبغوره) هم در حالت رسیده به صورت تازه خوری، هم به صورت خشک (کشمش) قابل استفاده و پرمصرف می باشد. حتی برگ انگور نیز در تهیه غذا کاربرد دارد.

از انگور در تولید فرآورده هایی مانند آب انگور، شیره انگور، سرکه، آبغوره، کنستانتره انگور، شراب، روغن هسته انگور استفاده می شود. موادی مانند اسید تارتاریک، اسید سیتریک، رنگ و فیبر خوراکی، خوراک دام، تانن و ... از ضایعات و تفاله های انگور قابل استخراج می باشد.
کشمش:انگورهای کشمشی را باید رسیده برداشت نمود، رسیده بودن انگور برکیفیت)میزان اسیدیته و پروتئین) و حتی کمیتکشمش)15-10 درصد بیشتر بواسطه ماده خشک بیشتر) اثر دارد. به علاوه درجه رسیدگی بر زمان خشک شدن، اندازه دانه، رنگ ، مزه و ظاهر کشمش اثر دارد.

روش های خشک کردن انگور برای تولید کشمش:

-1کشمش آفتابی: مناسب انگورهای بیدانه است. این کشمش ها بدون هیج عملیات اضافه ای در برابر آفتاب خشک می شوند.

-2کشمش سایه خشک: مناسب انگورهای سبز است. این کشمش ها در سایه، در برابر هوای خنک آویزان شده و به تدریج خشک می شوند.

-3روش کالیفرنیایی: در این روش انگور به مدت 3-2 ثانیه در محلول جوشان سدیم هیدروکساید 0/3 تا 0/2 درصد فرو برده و سپس در آب سرد شستشو شده و به مدت 4 تا 2 ساعت در محفظه دود خشک می شوند.


-4کشمش تیزابی: این روش از رایج ترین روش هایتهیه کشمش دنیا است. در این روش از مواد قلیایی و مواد شیمیایی استفاده می گردد.

http://allfruits.ir

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی