[ امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399 ]
کود و تغذیه
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
21 جدول خواص کودهای شیمیایی ازتی مهم
22 اسید هیومیک
23 کمبود پتاسیم در گیاهان مختلف
24 کمبود ازت (نیتروژن)در گیاهان مختلف
25 کمبود فسفر در گیاهان مختلف
26 پسته
27 زمان محلول پاشی کود های ریز مغزی روی درختان میوه
28 نقش کلسیم در میوه سیب
29 سیلیسیم و نقش آن در گیاه
30 تغذیه و کوددهی محصولات سیفی و جالیزی
31 تغذیه
32 اسید هیومیک و کاربرد آن
33 مواد تنظیم کننده و رشد گیاهی
34 نکاتی درمورد چگونگی مصرف کود
35 کاربرد اسید آمینه در گیاهان
36 کودهای فسفری
37 تغذیه گیاه از جزء تا کل2
38 تغذیه گیاه ازجزء تا کل
39 بررسی کودهای شیمیایی وآلی قابل استفاده درکشاورزی
40 معرفی کودهای گیاهی و مزایای استفاده از آنها‏
 
 4 3 2  1 بعدی انتها
صفحه 2 از 4

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی