[ امروز : سه شنبه 17 تیر 1399 ]

رابطه PH با دردسترس بودن عناصر غذايي

alt

در نمودار فوق عرض هر نوار مشخص كننده در دسترس بودن مواد غذايي است. معمولاً در خاك‌هاي با PH بالاتر ( قليايي ) و يا پائين‌تر ( اسيدي ) ميزان در دسترس بودن عناصر ريز مغذي كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر هر چه PH خاك از 7 بالاتر و يا پائين‌تر باشد به همان نسبت ميزان در دسترس بودن عناصر ريزمغذي، كمتر مي‌شود.


منبع:http://soils.blogfa.com/cat-14.aspx

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی