[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

تفاوت بین فرمول کود آهن EDDHA و EDDHSA

زردی و کلروز برگ های  در اثر کمبود آهن بوجود می آید و کمبود اهن در اثر بالا بودن pH خاک ، مقدار زیاد بی کربنات و تنش های غیر زنده ایجاد می گردد.
 
 
آهن در خاک های قلیایی و آهکی به شکل غیر قابل جذب توسط ریشه گیاه تبدیل می شود و برای جلوگیری از رسوب آهن در محلول خاک از روش کلاته سازی برای طولانی تر کردن قابلیت جذب اهن در خاک استفاده می شود.
 
 آهن کلاته شده به شکلEDDHA در دامنه pH خاک بین ۳ تا ۱۰ به مدت طولانی به صورت قابل جذب توسط گیاه در خاک باقی می ماند.
 
عامل کلاته سازی EDDHSA در دامنه pH وسیع تر خاک نسبت به کلاته EDDHA قابلیت جذب خود را نگه می دارد.
 
کود آهن هایی با فرمول EDDHSA هم کاربرد خاکی دارد و به مقدار ۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت در شرایط کمبود خفیف اهن و در شرایط کمبود شدید اهن به مقدار ۶۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت مصرف می شود و هم بصورت محلولپاشی برای محصولات زراعی ۱ تا ۲ در هکتار و محصولات باغی ۲ تا ۳ در هزار مصرف میگردد.
 
کود آهن های به شکل کلاته EDDHA   فقط کاربرد خاکی دارد و به مقدار حداقل ۳۰ و حداکثر ۸۰ گرم برای هر درخت بسته به شدت کمبود آهن مصرف می شود و در خاک های قلیایی و اهکی می باشند.
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی