[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کمبود پتاسیم در گیاهان مختلف

ذرت


شروع کمبود همراه با زرد شدن حاشیه برگ ها آغاز می شود و در مراحل بعدی برگ ها نسبتا دراز و چروکیده شده و خطوط زرد طولی در زیر برگ ظاهر می شود. با افزاش شدت کمبود، فضاهای بین رگبرگ ها قهوه ای رنگ شده و رگبرگ اصلی به رنگ زرد باقی می ماند. بلال ذرت کوچک شده و دانه ها پر نمی شوند.

 

 

alt

 

 

هلو


این کمبود در درختان میوه با پیچ خوردگی لبه های برگ به سمت بالا ظاهر می شود و با پیشرفت شدت کمبود پتاس، حاشیه برگ ها قهوه ای (نکروزه) شده و بافت آن ها از بین میرود. به طور کلی علائم این کمبود در ابتدا در برگ های مسن دیده می شود و همچنین کمبود این عنصر باعث ایجاد شکاف عمودی در انتهای میوه می شود.

 

 

alt

 

 

 

گل رُز


این کمبود با قهوه ای شدن حاشیه برگ در پیرترین برگ ها اتفاق می افتد و بخش مرکزی برگ سبز باقی می ماند ولی گاهی اوقات لکه های قهوه ای رنگ نیز در برگ ظاهر می شود. کوتاه شدن ساقه، مرگ جوانه و گل های تغییر رنگ داده و کوچک، از دیگر علائم ظاهری کمبود این عنصر می باشد.

 

 

alt

 

 

 

گوجه فرنگی


علائم کمبود در برگ های اولیه بوته گوجه فرنگی ظاهر می شود. حاشیه برگ ها زرد شده و حالت سوختگی پیدا می کند و رسیدگی میوه ها یکنواخت نخواهد بود. کمبود پتاس در گوجه فرنگی باعث کاهش رنگ پذیری و کاهش سایز میوه می شود و رنگ میوه حالت لکه ای می گیرد.

 

alt

 

 

گندم


كمبود پتاسیم غالبا درمسن ترین برگهاي گندم ظاهر مي شود. قبل ازمشاهده علائم كمبود در گیاه با ظهوربرگهاي ضعیف و باریك موجب كاهش عملكرد مي گردد. تحت شرایط كمبود شدید خشك شدن برگهاي مسن بصورت لكه هایي در امتداد طولي برگ شروع وسریعا به انتها وحاشیه برگها سرایت مي كند بطوریكه بافت سبز رنگ بصورت نیزه اي شكل از قاعده برگ تا مركز بافت نكروزه تشكیل مي شود .

 

alt

 

 

یونجه

حساس ترین عنصر برای یونجه محسوب می شود و باعث افزایش عملکرد می گردد . در صورت کمبود ، ابتدا لکه های سفیدرنگی در حاشیه برگ ظاهر می شود و در نهایت زمینه اصلی برگ زرد و سپس قهوه ای می گردد و حاشیه برگها به صورت شکسته و نامنظم در می آید .

 

alt

 

 

پسته


حاشیه سوختگی برگ درختان پسته، افزایش حساسیت دانه پسته به آفتاب سوختگی، کاهش درجه خندانی پسته رسیده )افزایش میزان پسته دهان بسته رسیده(، برای تأمین پتاسیم مورد نیاز درخت پسته و رفع حاشیه سوختگی برگ درختان، می توان از کود سولفات پتاسیم استفاده کرد.

 

alt

 

 

خیار


کوتاهی گیاه همراه با زردی و سوختگی برگهای مسن تر و تمایل به خشکیدگی و کاغذی شدن آنها نسبت به گیاه سالم و بدشکلی و تورم انتهای میوه ها، زردی وسوختگی لبه برگ های مسن تر و توسعه به سمت مرکز برگ و مابین رگبرگ های اصلی.

 

alt

 

 

 

(کلینیک نگین سبز)          

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی