[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کمبود ازت (نیتروژن)در گیاهان مختلف

ذرت


کمبود ازت دربرگ های پایینی گیاه از قسمت نوک برگ شروع به زرد شدن کرده که در امتداد رگبرگ میانی به شکل (7) پیش میرود و سایر علایم کمبود شامل کاهش رشد و کوتاه شدن و زردی بافت های گیاه در اثر رنگدانه کلرفیل اشاره نمود که چند روز پس از زرد شدن، برگ ها از بین رفته و میریزند.

 

alt

 

هلو


بارزترین نشانه زردی برگ های پیر است. کمبود نیتروژون در زمان فصل رشد، سبب توقف رشد برگ و شاخه می شود و عملکرد محصول کاهش میابد. میوه های درختی که کمبود نیتروژن دارند به طور مشخص کوچک هستند و کیفیت طعم و مزه آن ها پایین می باشد.

 

alt

 

گل رُز


برگ ها ابتدا زرد میشوند و به تدریج این زردی کل گیاه را فرا می گیرد که از پیرترین برگ ها به جوانترین برگ ها انتقال میابد وهمچنین قطر ساقه کاهش یافته و میان گره ها کوتاه می شوند.

 

alt

 

 

گوجه فرنگی


کمبود ازت در این گیاه باعث نازک کوچک شدن سرشاخه ها، روشن شدن برگ ها و کمرنگ شدن گلبرگ های گل ها میگردد و در ادامه برگ های پیر به رنگ زرد یکدست در می آید اما برگ های جوان در نوگ گیاه سبز باقی میماند و اندازه آن ها نیز کوچک می شود. در اثر کمبود شاخه های جانبی کاهش یافته و بوته کوتاه می ماند.

 

alt

 

گندم


كمبود ازت ابتدا درمسن ترین برگهاي گیاه اتفاق مي افتد رنگ برگها سبزكم رنگ مایل به زرد مي شود علائم كمبود درمزرعه به صورت قطعاتي با رنگ زرد یا سبز روشن دیده مي شود كمبود ازت موجب كاهش رشد گندم كاهش تعداد پنجه وكوتاه ماندن طول خوشه مي گردد .

 

alt

 

یونجه


به طور کلی یونجه نیاز به ازت خود را از طریق رابطه همزیستی با باکتریهای تثبیت کننده ازت به دست می آورد و استفاده بیش از حد کودهای ازته باعث کاهش عملکرد و افت کیفیت می گردد . در صورت کمبود این عنصر برگها کوچک و نازک و سبز روشن شده و ریشه ها نازک می شوند

 

alt

 

پسته


زرد شدن برگ های پیر و مجاور خوشه، کاهش میزان رشد رویشی درختان، ریزش جوانه های گل پسته، کاهش تعداد دانه ها در خوشه، قرمزرنگ شدن پوست درختان مبتلا به کمبود ازت، ارغوانی کمرنگ شدن حاشیه برگ ها در برخی از موارد، ریزش برگ ها به صورت توأم یا مستقل در شرایط کمبود شدید ازت قبل از پاییز و بخصوص زمان رسیدن محصول در درختان پر محصول.

 

alt

 

 

خیار


بوته هایدچار کمبود ازت دارای اندازه کوچک با برگ های کوچک هستند و رنگ پریدگی از مشخصه های ظاهری کمبود ازت است. درصورت شدت کمبود، کل گیاه رنگ پریده میگردد و برگ های جوانتر رشدشان متوقف می شود، میوه ها قد کوتاه شده، در برخی ارقام حساس خاردار و باریک و نازک و به رنگ سبز روشن می گرایند و در برخی مواقع میوه خاردار شده و نوک آن ها باریک و تیز می شود.

 

alt

 

 

 

( کلینیک نگین سبز      

 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی