[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

پسته

پسته

 

 

alt

 

پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است و جنگل های وحشی پسته در ناحیه شمال شرق ایران وجود دارد

 

آفات مهم پسته

1 -پروانه چوبخوار پسته( كرمانيا)

زمان ظهور این آفت اواسط فروردین ماه میباشد و نحوه خسارت آن از طرق، تغذیه لارو از مغزمحور خوشه ها و سرشاخه هاضعیف شدن سرشاخه ها و سیاه شدن، خشك شدن و ریزش دانه هاي انتهاي خوشه ها است

 

 

altalt

 

 

  غير شيميايی: استفاده از تله هاي فرموني

مبارزه مبارزه شيميايی: تيوديكارب، ديازينون، زولون، هگزافلومورن (مچ)


زمان مبارزه:
اواخر اسفند هنگامي كه اكثريت لاروها از سرشاخه ها خارج شده و تبديل به شفيره شده اند.

 

2-سن های پسته :(سن سبز، سن قرمز ، سن قهوه ای)

زمان ظهور حشره كامل اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت است و نحوه خسارت آن از طريق تغذيه از دانه ها ، ريزش دانه ها، پوكی و فساد مغز می باشد.

alt

alt

مبارزه غيرشيميايی: ازبين بردن علفهای هرز در اوايل فصل


مبارزه شيميايی: فنيتروتيون


زمان مبارزه: همزمان با ظهور حشره كامل


3-پسيل پسته(شيره خشک)

زمان ظهور حشره كامل در اوايل فروردين ماه ميباشد و خسارت آن از طريق تغذيه ازشيره گياهي و به دنبال آن توليد
شكرك ، ريزش جوانه و برگ، پوكي و دهان بستگي دانه ها می باشد.

 

alt

 

مبارزه غيرشيميايي: استفاده از تله هاي چسبنده


مبارزه شيميايي: آميتراز، كنفيدور، موسپيلان، كنسالت


زمان مبارزه: همزمان با ظهور پوره هاي كوچك درسطح برگ


4- زنبور مغز خوار طلايی و سياه پسته:

زمان ظهور حشره كامل اواخر فروردين ماه می باشد که نحوه خسارت اين آفات به صورت تغذيه لارو از مغز ميوه ها و در آخر پوست مغز را باقی می گذارد.

 

altalt

 

مبارزه شيميايي: فوزالن( زولون) دیازینون

** متاسفانه افت کش بخصوص برای مقابله وجود ندارد اما میتوان باتلفیق آفت های پسیل پسته (شیرخشک) به کاهش خسارت کمک کرد **

 

مبارزه غيرشيميايي: پس از برداشت

 

علف های هرز پسته


ازجمله علفهاي هرز دائمي باغات پسته مي توان به خارشتر ، شيرين بيان ، تلخ بيان ، جغجغه ، كنگر و گلرنگ وحشي اشاره نمود كه گياهان اراضي باير بوده و بيشتر در باغهايي رويش دارند كه عمليات خاك ورزي و شخم درآنها به خوبي انجام نشده و فواصل آبياري درآنها منظم نيست. علفکش های مورد نياز: گلا يفوزي(رانداپ)پاراكوات(گراماكسون)هالوكسي فوپ اتوتيل (گالانت).

 

(کلينيک نگين سبز)

 

 بفغه

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی