[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]
کود و تغذیه
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 مدیریت مصرف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف در خاك و دانه کلزا در یک خاك آهکی
2 اثر محلول پاشي برخي از عناصر غذايي بر خصوصيات كمي، كيفي و سال آوري درختان پسته
3 تأثير محلول پاشي برگي اوره، در تركيب با بنزيل آدنين بمنظور كاهش ريزش جوانه گل در درختان پسته
4 تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال
5 تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی
6 اثرمحلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر برخی شاخص های فیزیولوژی کمیت و کیفیت میوه انگوررقم عسگری
7 اثرمواد اصلاحی آلی ، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک نهال های پسته در شرایط مزرعه
8 تاثیرسطوح مختلف نیتروژن ،پتاسیم و منیزیم برعملکرد و شاخص های رشد گیاه توت فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک
9 بر هم کنش پتاسيم و منيزيم در زراعت يونجه
10 اثرمصرف کود فسفری در خاک های اهکی با مقادیر متفاوت فسفر بومی برعملکرد و جذب عناصر کم مصرف گیاه خیار
11 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی برویژگی های رشدی ، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی
12 مطالعه شاخص های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تاثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن
13 تاثیر عناصر نیتروزن ، فسفر ، روی و آهن بر نماتد مولد غده در کشت گلخانه ای خیار
14 اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون
15 تاثیر روش کوددهی در کاهش ریزش میوه بادام رقم مامایی در چهارمحال و بختیاری
16 اثر نسبت های اوره ، آمونیوم ، نیترات در محلول غذایی بر شدت فتوسنتز و ویژگی های کمی گل بریدنی رز در کشت بدون خاک
17 اثر غلظت و زمان محلولپاشي كود نيتروژن به عنوان مكمل تغذيه خاكي بر انتقال مجدد ماده خشك و عملكرد دانه و روغن كلزا
18 مقایسه تغذیه رز بریدنی با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی
19 اصول تغذیه استاندارد و کاربردی باغات
20 تفاوت بین فرمول کود آهن EDDHA و EDDHSA
 
 4 3 2 1  بعدی انتها
صفحه 1 از 4

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی