[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

بیماری کوتولگی زرد جو

این ویروس پراکندگی وسیعی روی غلات دارد. از آن‎جا که ویروس حتی روی گیاهان علفی هم ایجاد بیماری می‎کند، منابع ذخیره ویروس بیش‎تر است. گونه‎های زیادی از شته‎ها هم ناقل بیماری هستند. ویروس کوتولگی زرد جو روی بیش‎تر غلات و گونه‎های وحشی شایع است و روی گیاهان پهن برگ ایجاد بیماری نمی‎کند.

علايم

http://www.ca.uky.edu/entweb/bydv1.gif

توقف رشد، کوتولگی و زردی از علايم مشخص بیماری است. در گیاهان آلوده ابتدا چندین لکه ایجاد می‎شود كه بسته به شدت بیماری قطرشان متفاوت است. جو و یولاف بیش‎تر از گندم به این ویروس حساس هستند و روی این میزبان‎ها علايم مشخص‎تري می‎توان دید. گیاهان جو آلوده، اغلب کوتولگی زیاد و زردی روشن روی برگ‎ها را از خود بروز می‎دهند. در یولاف، ویروس سبب قرمزی برگ روی واریته‎های حساس می‎شود که همین رنگ قرمز مایل به قهوه‎ای شدن برگ‎ها تشخیص بیماری را آسان می‎کند. علايم در گندم معمولاً در اواخر بهار قابل مشاهده است. زردی برگ‎ها از نوک برگ شروع می‎شود؛ در حاشیه‎های برگ امتداد می‎یابد و در مراحل پیشرفته بیماری تمام برگ را فرا می‎گیرد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/9/9a/20080219033522!Barley_Yellow_Dwarf_Virus_in_wheat.jpg

قبل از بلوغ این ویروس سبب می‎شود نوک برگ پرچم مایل به قرمز شود. گاهی اوقات برگ‎ها سبز تیره، بد شکل و خشک می‎شود؛ سیستم ریشه ضعیف شده و خوشه‎دهی و پرشدن خوشه هم تحت تأثیر این بیماری قرار مي‎گيرد؛ پنجه‎زنی کاهش مي‎يابد و گیاهان آلوده به زخم‎های زمستان بیش‎تر حساس مي‎شوند. نشانه‎های بیماری در هوای سرد بیش‎تر مشخص است. آلودگی‎های پاییزی نسبت به آلودگی‎های بهاره سبب کوتولگی بیش‎تری می‎شود. علايم بیماری ممکن است با دیگر علايم بیماری‎های ویروسی گندم در یک زمان رخ دهد؛ از جمله بیماری موزاییک خاکزاد، موزاییک نوار دوکی و موزاییک نواری گندم که در این موقع ارزیابی و شناسایی بیماری دشوار است.
عامل بیماری
پیکره‎های ویروس در سلول‎های آبکش متمرکز هستند و پلی هدرال و 21 تا 26 نانومتر قطر دارند. استرین‎های ویروس BYDV از نظر سرولوژیکی، بیماری‎زایی، دامنه میزبانی و اختصاصی بودن ناقل با هم اختلاف دارند. این ویروس از طریق بذر، شیره گیاهی و خاک و دیگر حشرات قابل انتقال نیست.
ناقل
BYDV با بیش از 20 گونه شته منتقل می‎شود. شته برگ ذرت، شته انگلیسی غلات مهم‎ترین ناقل این بیماری هستند. شته‎ها به واسطه تغذیه از گیاهان بیمار به مدت 30 دقیقه- اما معمولاً 12 الی 30 ساعت- پس از تغذیه ویروس را کسب کرده و پس از دوره کمون، قابلیت انتقال ویروس به گیاهان سالم را دارند. این ویروس پایا و گردشی است. نشانه‎های بیماری پس از تلقیح ویروس در 1 تا 3 هفته بعد نمایان می‎گردند. در آلودگی‎های پاییزی علايم بیماری نامشخص است. استرین‎های BYDV بر اساس ناقل اختصاصی به 4 گروه تقسیم می‎شوند:
RMV: از طريق شته Rhopalosiphum maidis منتقل می‎شود.
RPV : از طريق شته R. padi منتقل می‎شود.
MAV: از طريق شته Macrosiphum avenae منتقل می‎شود.
PAV: از طريق R. padi و M.avenae منتقل می‎شود.
چرخه بیماری
ویروس BYDV در گیاهان یک ساله، چند ساله و در شته‎های ناقل، پایدار است. شته‎ها روی علف‎های هرز و یا گیاهان خودرو زمستان گذرانی مي‎كنند و در بهار به‎صورت حشره بالغ فعال مي‎شوند. بیش‎تر شته‎های بالدار باعث انتشار بیماری می‎گردند. هنگام تغذیه بال شته از بین مي‎رود و انتقال از گیاه به گیاه دیگر به کندی صورت می‎گیرد. شته‎ها به کمک باد تا صدها مایل نيز حرکت کنند. آلودگی‎های پاییزی در گندم جدی‎تر است. گیاهان تلقیح شده به طور سیستمیک آلوده شده و ظرف 2 هفته در دمای 20 درجه و همچنین ظرف 4 هفته در دمای 25 درجه علايم بیماری را بروز می‎دهند، ولی در بالای 30درجه به هیچ عنوان علايم دیده نمی‎شود؛ از طرف دیگر دمای خنک برای ظهور علايم ضروری است.
کنترل
اگر چه سطوح بالاتر مقاومت در گندم وجود ندارد، در هر حال تعدادی واریته گندم متحمل به بیماری وجود دارد. در پاییز استفاده از حشره‎کش‎ها برای کنترل شته‎ها در مزارع باعث کاهش وقوع بیماری و افزایش عملکرد محصول می‎شود. استفاده از حشره‎کش‎ها براي کنترل ناقلین باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در صورت کشت دیرتر در پاییز، به دلیل سردي و خنکي دما، حرکت شته ناقل کند شده و به طور قابل ملاحظه‎اي باعث کاهش بیماری می‎شود.


منبع:http://paradiseppclinic.blogfa.com/post-6.aspx

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی