[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

بررسی تنوع توده های خربزه و طالبی برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی

برای دانلود PDF اینجا کلیک کنید

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی