[ امروز : پنجشنبه 14 فروردين 1399 ]

كنترل بيولوژيكي پژمردگي فوزاريومي سيب زميني در شرايط مزرعه و تأثير آنها در ميزان محصول

برای دانلود PDF اینجا کلیک کنید

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی