[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

لکه قهوه ای آلترناریایی

لکه قهوه ای آلترناریایی :                                                                                                                          alt

 

علائم بیماری:

قارچ عامل بیماری بیشتر به سرشاخه های ترد و جوان حمله کرده وبرگ های مسن دربرابربیماری مقاوم هستند.

بیماری به صورت لکه های قهوه ای بافت مرده ( نکروتیک) روی برگ، میوه و سرشاخه های جوان برخی ازارقام مرکبات

دیده می شود. این لکه ها معمولاً در اواسط بهار روی برگ ها ظاهر شده، به سمت رگبرگ پیشروی می کنند.

این لکه ها حاشیه ای زرد رنگ دارند که دراثر سم عامل بیماری زا بوجود آمده و به سرعت بافت گیاه را از بین می برد

. بیماری غالباً سبب ریزش زودهنگام میوه های جوان شده و یا در سطح پوست آنها برجستگی های کوچکی به

رنگ قهوه ای یا قهوه ای تیره ایجاد می کند. سطح لکه های روی پوست میوه به سهولت جدا شده و می ریزد و در

نتیجه حالت آبله ای به پوست میوه داده و چنین میوه هایی ارزش بازار پسندی خود را از دست می دهند.                                    alt      

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
عامل بیماری:

عامل بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیچ در باغ های مرکبات غرب استان مازندران قارچ                                                        alt

Alternaria alternata شناسایی شد. قارچ عامل بیماری های لکه قهوه ای و لکه

برگی از نظر ظاهری تشابه زیادی به عامل بیماری لکه سیاه میوه مرکبات دارد و بر این                

اساس ابتدا Alternaria citri را عامل این بیماری معرفی کردند. در چند سال اخیر

این بیماری در غرب استان مازندران در نارنگی پیچ شایع شده و باعث کاهش کمی و

کیفی محصول و ریزش برگ در میوه های جوان می شود.                                                    

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Alternaria alternata عامل این بیماری است.این قارچ هوازی بوده و روی                                                       alt

زخم های قدیمی شاخه و برگ زمستان گذرانی می کند. با مساعد شدن شرایط

، اسپورهای قارچ پس از خروج بوسیله باد یا باران روی اندام های جوان و حساس

گیاه می نشینند. بارش باران یا تغییرات شدید رطوبت هوا شرایط را برای انتشار

بیماری مساعد می کند.

 

 

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

- کاشت ارقام مقاوم

- هرس به موقع و حذف بقایای آلوده گیاهی

- عدم زیاده روی در مصرف کودهای ازته

سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه

منابع :

1-گل محمدی، م و ح. رحیمیان. 1383. اولین گزارش از وقوع لکه قهوه ای ناشی از قارچ آلترناریا روی نارنگی پیچ در ایران.

شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، تبریز شهریور ماه 1383. صفحه 347.

2- Baghbantak.blogfa.com

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی