[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

آفات انگور

کرم خوشه خوار انگور

alt  alt  alt

علائم وخسارت

alt altalt

نسل اول این آفت از گلهاو نسلهای بعدی این آفت که بعد از تشکیل حبه ظاهرمی شوند از دانه های انگور تغذیه می کند وحبه ها را بوسیله تارهای خاکستری رنگی به هم می چسباند که بوسیله این تارها آفت تشخیص داده می شود.
مدیریت آفت
• ۱-بیل زدن پای درخت در پائیز برای از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت.
• ۲-فاصله دادن شاخه وبرگهای درخت از سطح زمین برای تهویه بیشتر درخت.
• ۳-استفاده از تله های فرومونی برای مشخص کردن زمان دقیق سم پاشی
• ۴-استفاده از سمومی مانند:اتیون،فوزالن،دیازینون.در اواسط فصل از سمومی مثل اتیون استفاده شود تا بر روی کنه های انگور نیز اثر داشته باشد.
تله های فرومونی

altaltalt

زنجره مو

 زنجره مو

علائم ونحوه خسارت

1

• خسارت اصلی این آفت مربوط به پوره های آن است که در خاک سالها باقی میماند واز مواد ریشه تغذیه می کند.حشره بالغ هم با تخم ریزی در شاخه های یک ساله باعث متورم شدن شاخه وشکستن آن در برابر باد میشود.درپای درخت آلوده سوراخهای ورود وخروج پورها دیده میشود.
مدیریت وکنترل آفت
۱-قطع شاخه های تخم ریزی شده توسط آفت
۲-ازبین بردی علفهای هرزومیزبانهای دیگر آفت
۳-شخم عمیق پای درخت
۴-آبیاری منظم ویخ آب زمستانه
۵-ریختن سم سوین یا دیازینون پای درخت برای مسمومیت پوره ها هنگام داخل شدن به خاک یا خروج از خاک
زنجرک مو

01-12 01-13

علائم وخسارت


• حشره ماده در داخل بافت برگ تخم ریزی میکند به علت تفریخ تخم کله های سفید در پشت ایجاد میشود.پوره وحشره بالغ هردو از شیره گیاه تغذیه میکنند وباعث زردی وضعف برگها و بوته می شوند.در صورت خسارت زا بودن آفت از سموم تماسی استفاده می شود(معمولاً سم پاشی برای خوشه خوار این آفت را کنترل خواهد کرد)
کنه های انگور

01-14 01-15

علائم وخسارت

01-16 01-17

در اثر تراکم شدید آفت وتغذیه آن برگها چروکیده شده، جوشها وگالهائی روی برگ ایجاد میشود که در پشت برگ به صورت قهوه ای و پنبه ای شکل در می آید که خود حشره در آن تارها فعالیت می کند
مدیریت آفت
برای مبارزه با آنها باید از سموم مخصوص کنه کش نظیر فنکاپتون، اومایت، دیتان ونئورون استفاده شود.استفاده بی رویه از سموم حشره کش باعث از بین رفتن دشمنان طبیعی و کنه های شکاری می شود و در نتیجه کنه های مضر طغیان خواهد کرد
بیماریهای مهم انگور

 سفیدک سطحی انگور

alt alt


اولین علائم بیماری بر روی شاخ و برگ بصورت لکه های خشک شده بر سطح رویی برگ دیده می شود . با گسترش بیماری این لکه ها بهم پیوسته و بصورت پوشش خشک و سفید بر روی برگ ها توسعه پیدا می کند .این علایم بر روی ساقه های جوان پوشش خاکستری است که اواخر فصل این نقاط به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند.

alt alt

به طوری که در اثر بیماری گرد خاکستری رنگی تمام حبه ها را می پوشاند
نحوه مدیریت بیماری
- هرس کردن وسوزاندن شاخه های آلوده
- بیل زدن ومدفون کردن برگها پس از خزان
-کاشت مو به طریقه ای که امکان تهویه برای بوته ها وجود داشته باشد
-استفاده از گل گوگرد، دینو کاپ (۱ در هزار )،توپاز (۱۲۵/ 0 در هزار) تریمیدال (0/3 در هزار )
سفیدک دروغی مو

01-29-187x30001-28-300x238

علائم ونحوه خسارت

01-30-300x230 01-31-185x300

در روی برگ لکه های زرد تا قهوه ای دیده می شود در پشت برگ پوشش سفید رنگ وجود دارد.در روی حبه ها پوسیدگی قهوهای تا خاکستری و چرمی شده دیده می شود.

01-33-300x22901-32-300x234

مدیریت ومبارزه با بیماری
-کاشتن نهال سالم در باغ
-جمع آوری بقایای گیاهی
-سم پاشی باغ قبل از باز شدن گلها وبعد از ریزش گل به فواصل هر دو هفته یک بار سم پاشی شود.سموم مورد استفاده عبارتند از: بردو ،کاپتان ،متالاکسیل
پوسیدگی سفید ریشه

01-34-300x26301-35-300x22301-36-300x265

علائم ونحوه خسارت
چندین نوع قارچ مختلف باعث پوسیدگی در ریشه می شوند که هر کدام علائم خاص خود را دارد.عمده ترین علائم که دیده میشود،پوسیده گی پوست درخت چیزی شبیه آب سوختگی یعنی قهوه ای رنگ ومرطوب که در آخر فصل پوشش سفید رنگ در قسمت ریشه وطوقه مشاهده میشود. گاهی اوقات پوسیدگی فقط در پوست است وبه چوب نمی رسد.
نحوه مدیریت وکنترل
• -انتقال نهال یا درخت سالم به باغ
• -خاک نهال کاری شده نباید سابقه بیماری داشته باشد
• -ضد عفونی خاک
• -استفاده از آبیاری  قطره ای وغرق آب نکردن پای طوقه
گال باکتریائی انگور

01-37-187x30001-38-194x300

علائم ونحوه خسارت

01-39-300x241

عامل بیماری باکتری خاکزی است که در ریشه های سطحی وطوقه انگور باعث ایجاد جوشهای ریز می شود که با گذشت زمان اینها متورم شده وایجاد گال می کند. در اثر این بیماری درخت کم کم خشک شده واز بین می رود.
نحوه مدیریت وکنترل
• - ضد عفونی خا ک
• -کاشت نها ل سالم در باغ
• -جلوگیری از ایجاد هر گونه زخم در طوقه چون وجود زخم در درخت راه ورود باکتری به داخل گیاه است .

01-41-300x241
برگ باد بزنی مو

01-40-300x23401-43-300x243

علائم ونحوه خسارت

01-42-300x222
• این بیماری ویروسی است شاخص ترین علامت با دبزنی وپنجه ای و در نهایت زرد شدن برگهاست.
کمبود ازت در انگور ( سمت راست ) ، گیاه سالم ( سمت چپ )

01-44-207x300
کمبود شدید فسفر در انگور ، برگهای پیر حالت نکروزه شدید را نشان می دهند .

01-45-229x300

نکروزه شدن برگ انگور در اثر کمبود پتاسیم

01-46-206x300

کمبود پتاسیم در برگ و میوه انگور ( سمت چپ) و گیاه تغذیه شده با پتاسیم ( سمت راست)

01-47-300x264

کمبود منیزیم در برگ انگور

01-48-300x20201-49-222x300

 


 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی