[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

سوسک شاخک بلند میوه

یکی از آفاتی که در سالهای اخیرخسارت قابل ملاحظه ای به درختان میوه هسته دار و دانه دار وارد می نماید سوسک شاخک بلند میوه می باشد این سوسک در گذشته جزء آفات درجه دو محسوب می شده که با توجه به خشکسالی های اخیر وکمی رطوبت خسارت آن قابل ملاحظه می باشد .......

01

خسارت :
خسارت این آفت مربوط به لارو های آن می باشد ، که با تغذیه از آوندها ، و درشاخه های قطور با ایجاد دالانهای مارپیچ در نزدیکی پوست باعث خشک شدن وشکستن شاخه ها می شوند وگاها حتی ممکن است این خسارت روی تنه نهالهای دو یا سه ساله باشد و نهال کاملا از بین برود .

2

مشخصات آفت : حشره کامل این آفت سوسکی است به اندازه حدود 20 میلیمتر و با بدنی کشیده به رنگ سیاه یا قهو ه ای مات ویا متمایل به بنفش . ودارای پاها وشاخکهای خیلی بلند می باشد، لاروها به رنگ نارنجی واستوانه ای شکل وکشیده با سرگرد وفاقد پا وطول لاروهای بالغ به 32 میلیمتر هم می رسد.

3

بیولوژی آفت: این آفت زمستان را بصورت لارو سن سوم یا سن آخر در داخل دالانهای ایجاد کرده درون شاخه ها می گذراند ، دربهار همزمان با گرم شدن هوا شروع به فعالیت کرده واز ناحیه چوب مجاور آوندها ی آبکش تغذیه می نماید . ودر شاخه های قطور و تنه درختان جوان دالانهای مارپیچ ایجاد می کند . در اواخر اردیبهشت در دالانهای لاروی تبدیل به شفیره شده و از اواسط خرداد تا او ایل تیرماه حشرات کامل روی درختان ظاهر می شوند، که پس از تغذیه از برگ ، تخمهای خود را به صورت پولک های بر آمده سفید رنگ وکم وبیش بیضی شکل در روی تنه وسرشاخه درختان در محل اتصال دمبرگ ( معمولا کنار یا بالای جوانه) قرار می دهد.
تخمها به فاصله 15-10 روز باز شده ولاروها از سطح تماس تخم مستقیما وارد سرشاخه می شوند واز استوانه مرکزی تغذیه می نمایند، گاهی سرشاخه های آلوده وآفت زده قبل از شروع پلاسیدگی وخشک شدن در اثر باد شکسته می شوند.
از سوسکهای این خانواده می توان به سوسک های به شرح ذیل اشاره کرد.
1: Cerambyx cerdo L سوسکهای هستند به رنگ تیره با شاخکهای خیلی بلند که لاروهای‌ آنها به عده زیادی از درختان غیر مثمر در پارکها وجنگلها خسارت می زنند وفعالیت لاروها در داخل چوب باعث ایجاد بد شکلی وبرآمدگی روی شاخه ها می شود.
Saperda carcharias L:2 سوسکهای هستند درشت وتیره که آفت تنه وسرشاخه درختان بید وتبریزی وعده دیگری از درختان غیر مثمر وجنگلی می باشند.
3: Aromia muscata آفت درختان بید مجنون می باشد ، حشره کامل این گونه دارای بوی نسبتا نامطبوعی هستند . مبارزه شیمیائی علیه این گونه درصورت ضرورت انجام می گیرد.

کنترل آفت :

ـ عوامل بازدارنده طبیعی: تعدادی از زنبورهای خانواده Chalcididae , Torymidae ،Ichneumonidae از پارازیت‌های این حشره به شمار می‌روند که Xorides coroyrensis از خانواده Ichneumouidae به عنوان پارازیتوئید لارو بیشتر از بقیه گونه‌ها فعال می‌باشد.

ـ آبیاری منظم وتقویت درختان می تواند از خسارت وارده به درختان بکاهد.
- استفاده از گیاهان تله مانند کشت هویج که دارای گلهای سفیدی هستند ، باعث جلب حشره کامل این آفت می شود که می توان با سمپاشی حشره کامل قبل از جفت گیری وتخم ریزی تاحد زیادی (بیش از 70%) از خسارت آفت جلوگیری کرد

ـ هرس و معدوم نمودن شاخه‌های آلوده به لارو آفت

ـ سم‌پاشی با سموم سیستمیک و نفوذی در موقع ظهور حشره کامل و زمانی که لاروها بسیار کوچک هستند می تواند موثر باشد.

تخم گذاری سوسک روی شاخه

4

5

6

7

 

لارو و تخم های جمع آوری شده از روی نهالهای جوان

8

9

10

11

خسارت لارو سوسک در مراحل اولیه

12

13

لارو زمستان گذران سوسک

14


منبع : http://plantsprotection.persianblog.ir/post/49

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی