[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

دستورالعمل ردیابی ،شناسایی و کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل ردیابی مینوز گوجه فرنگی 4


منبع: وزارت جهادکشاورزی - سازمان حفظ نباتات کشور

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی