[ امروز : سه شنبه 17 تیر 1399 ]

کشاورزی ارگانیک

در مورد معنای واقعی کشاورزی ارگانیک ابهامات فراوانی وجود دارد. واژه ارگانیک به معنی "از منشا گیاهی یا حیوانی" است اما مفهوم آن به جنبه سازمانی یک موجود زنده نیز بر میگردد.بنابراین "کشاورزی ارگانیک"واژه کاملا دقیقی به حساب نمی آید. به نظر برخی از مردم کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی است که بر مبنای استفاده از کودهای آلی حیوانی یا دیگر نهاده های طبیعی از قبیل مواد معدنی یا آفت کش های با منشا گیاهی استوار می باشد . در این دیدگاه تاکید اصلی بر عدم استفاده از کودها و آفت کش های سنتتیک یا شیمیایی است.
از نظر برخی دیگر، کشاورزی ارگانیک یک نظام زراعی است که از اصول و قواعد یک موجود زنده تبعیت می کند که در آن تمام اجزا (خاک ،گیاه، حیوان،حشره ، کشاورز و...)در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر می باشند . بنابراین کشت و کار ارگانیک باید بر مبنای فهم کامل و مدیریت هوشمندانه این فرایندها و روابط متقابل استوار باشد.
در متون به «طبیعی» بودن کشاورزی ارگانیک بیش از حد تاکید می شود و ا زآن در مقابل ما هیت «غیر طبیعی» کشاورزی رایج یاد می شود. اشاره به غیر طبیعی بودن کشاورزی رایج با مثال های ساده ای همچون کاربرد نهاده های صنعتی غیر آلی، استفاده از مواد و موجودات دست ورزی شده ژنیتکی ، تولید گیاه در سامانه آب کشت (نه در خاک) تشریح می شود. به نوعی می توان کشاورزی ارگانیک را اعتراضی به دخالت های بی حد انسان درطبیعت عنوان کرد.
مصرف فراوان انواع سموم و کودهای شیمیایی چه ازلحاظ تاثیربرسلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی وغذایی و چه ازلحاظ تبعات زیست محیطی ازقبیل آلودگی¬های آبهای زیرزمینی و بر هم زدن تعادل زیستی ، روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد.با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کشهایی که پیامد آنها زوال باروری خاک ،سلامتی و آلودگی هوا ،آب و غذا است ،امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است . تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی ، سموم ، هورمون ها، ...در تولیدات غذایی در کشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضادبا روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هر گونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی ،باغی، دامی است .در این سیستم از کشاورزی که شاید برگرفته از کشاورزی سنتی باشد سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود .کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده از نهاده های ارگانیک طبیعی و درون مزرعه ای چون کود دامی تازه ، کمپوست ، کود سبز ، کنجاله و ضایعات فراوری مواد غذایی و هم چنین کنترل زیستی آفات همراه با کمترین استفاده از مواد معدنی طبیعی برای تقویت نظام زراعی اقتصادی مزرعه و بهبود فعالیتهای زیستی خاک استوار است .کشاورزی ارگانیک (زیستی) رهیافتی است در جهت تولید غذای پاک و سالم، در این شیوه ی تولید ، کاربرد هر گونه مواد شیمیایی صنعتی از قبیل سموم، کود شیمیایی ، هورمون ها ، آنتی بیوتیک و غیره بسیا رمحدود است. کشاورزی ارگانیک تنها سامانه ی کشاورزی است که دارای استاندارد بوده و تمامی فرآیند تولید باید بر طبق ضوابط و استانداردهای مورد تائید جوامع بین المللی صورت پذیرد.
پیدایش کشاورزی ارگانیک (زیستی) در واقع برای بر طرف کردن مشکلات جدی زیست محیطی، سلامت و ایمنی محصولات سامانه های رایج کشاورزی می باشد.
کشاورزی ارگانیک یک سامانه ی مدیریتی تولید جامع گرا ست که موجب بهبود سلامت کشت بوم ها ( تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت زیستی خاک) می شود. در کشاورزی ارگانیک به جای کاربرد نهاده های برون مزرعه ای ، بر استفاده ا زعملیات مدیریتی تاکید می شود که اساس چنین دید گاهی این است که مسائل و مشکلات هر بوم سازگان (اکوسیستم)، رهیافت مدیریتی خاص خود را با توجه به شرایط اقلیمی، فیزیکی، فنی ، اجتماعی و اقتصادی می طلبد و نمی توان از یک نسخه ی جهانی یکسان برای تمام کشت بوم ها بهره گرفت.

کشاورزی ارگانیک به دنبال دو هدف عمده است.
نخست : تقویت پایداری سامانه های کشاورزی یا به عبارت دیگر حفظ تولید برای تامین نیازهای جمعیت رو به رشد انسانی بدون آسیب رساندن به محیط زیست و دوم : اتکای هر چه بیشتر سامانه ی کشاورزی به نهاده ها و منابع محلی و عدم وابستگی به نهاده های برون مزرعه ای .
کشاورزی ارگانیک دو ویژگی اصلی دارد :
الف) عدم کاربرد نهادهای شیمیایی صنعتی و کاربرد سنگین ماشین آلات و مواد گیاهی ترا ریخته
ب) عدم آسیب به محیط به دلیل فعالیت های کشاورزی.
از آنجا که پیامدهای منفی انقلاب سبز بر سلامت انسان و محیط زیست در دهه های 1970 و 1980 بیش از پیش آشکار شد ، آگاهی از رهیافت کشاورزی ارگانیک در میان کشاورزان و مصرف کنندگان آرام آرام افزایش یافت.
با وجود اینکه دامنه ای ازفناوری های نو آورانه ی زیستی شامل: تناوب های زراعی کارآمد، سامانه های خاک ورزی حفاظتی ، کنترل زیستی آفات، بیماری ها و علف های هرز و سامانه ها ی کارآمد توزیع، گسترش یافته است، هنوز کشاورزی ارگانیک تنها بخش کوچکی از کشاورزی دنیا را به خود اختصاص داده است. پشتیبانی دولت ها برای پژوهش ، ترویج و بازاریابی کشاورزی ارگانیک د ربسیار ی از کشورها پائین است. با وجود این ، کشاورزی ارگانیک در حال حاضر نرخ رشد امیدوار کننده ای در سراسر جهان دارد.
راهکار سیستمی :
استفاده از زیست بوم های طبیعی به عنوان الگو
در زیست بوم درختزار طبیعی تنوع ،اکوبالانس ،چرخه مواد غذایی ،حاصلخیزی خاک و در زیست بوم مزرعه ارگانیک تنوع محصول ، بیو کنترل ، چرخه مجدد مواد غذایی ،حفاظت خاک وجود دارد .
اهداف پایداری :
سرمایه گذاری کم - میزان محصول خوب و ثابت - نهاده های بیرونی کم - بهترین استفاده از منابع محلی - تعادل زیست بوم - عدم آلودگی شیمیایی -حاصلخیزی بالای خاک - آب پاک - تنوع زیستی - دامداری حیوان دوستانه - حفظ منابع طبیعی - تولیدات ایمن - طعم و کیفیت خوب - احترام به فرهنگ محلی - تامین نیازهای محلی - اطمینان از تامین غذا - تجارت عادلانه - شرایط خوب کاری - ارزش افزوده - دوام اقتصادی - امنیت اقتصادی
آیا کشاورزی سنتی ،ارگانیک است ؟
نقاط مشترک کشاورزی سنتی با کشاورزی ارگانیک :
عدم استفاده از کودها ، حشره کشها ،قارچکشها ،علف کشها و محرکهای رشد شیمیایی
عدم استفاده از گیاهان و یا حیوانات تراریخته ی ژنتیکی
استفاده از کودهای حیوانی
روشهایی ارگانیک ،که میتوان آنها را در کشاورزی سنتی هم یافت :
چرخه های بسته مواد غذایی و استفاده کم از نهاده های بیرونی
بازیافت زیست توده با کمک مالچ و تهیه کمپوست
کشت مخلوط و/یا تناوب زراعی
مدیریت پایدار منابع :آب ،خاک و انرژی
حفظ حاصلخیزی خاک و پیشگیری از فرسایش آن
دامپروری حیوان دوستانه
آنچه مختص کشت ارگانیک است :
استفاده از تمهیدات میکروبی جهت مدیریت آفات
 رهاسازی و یا جذب موثر حشرات مفید
 استفاده از گونه های پر محصول اما مقاوم به بیماریها
کاربرد کود سبز ،محصولات پوششی ،درختان تثبیت کننده ازت

استفاده از ابزارهای اصلاح شده کشت ،وجین و برش
کاربرد روشهای اصلاح شده تهیه کمپوست و کودهای زیستی
آیا انقلاب سبز واقعا سبز بود ؟
فناوری ها:
• تک کشتی
• واریته های پر محصول
• مکانیزاسیون
• علف کش ها
• آفت کش ها
• کود های شیمیایی
اثرات زیست محیطی :
• فرسایش خاک ، شور شدن خاک
• ازبین رفتن تنوع زیستی و کم شدن فضاهای سبز
• بقایای آفت کش ها و آنتی بیوتیک ها در غذا
فواید کشاورزی ارگانیک
• حفاظت خاک و نگهداری از حاصلخیزی خاک
• آلودگی کمتر آب(آب های زیرزمینی ،رودخانه ها و دریاچه ها )
• حفاظت از حیات وحش (پرندگان ،قورباغه ها ،حشرات و ... )
• تنوع زیستی بیشتر ،مناظر طبیعی متنوع تر
• تیمار بهتر حیوانات مزرعه
• استفاده کمتر از نهاده ها و انرژی های بیرونی تجدید ناپذیر
• باقیمانده کمتر سموم آفت کش درغذا
• نبود هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی
• کیفیت بهتر تولیدات (مزه ،قابلیت های انبارداری)
وضعیت جهانی کشاورزی ارگانیک
در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه اروپای غربی و آمریکای شمالی ، میزان خریداران محصولات ارگانیک به میزان قابل ملاحظه ای رو به افزایش است به طوری که بازار خرده فروشی غذای ارگانیک از 5/17 میلیارد دلار در سال 2000 به 31 - 29 میلیارد دلار در سال 2005 رسیده است طی یک دوره ی ده ساله (1996- 1986 ) بازار مواد غذایی ارگانیک ایالات متحده 4 برابر افزایش یافت و پیش بینی می شود که این روند تا 24 درصد در سال نیز ادامه یابد د رآلمان نیز بین سال های 2000 تا 2003 سطح زیر کشت محصولات ارگانیک 34 درصد و تعداد کشاورزان ارگانیک 29 درصد افزایش یافت این ارقام ، گرایش جهانی به محصولات ارگانیک را نشان می دهد و حاکی از اهمیتی است که جهان امروز برای محصولات پاک قائل است.
آمار و ارقام مربوط به کشاورزی ارگانیک حاکی از رشدی سریع و تداومی همه جانبه در گسترش این سامانه ی کشاورزی است هر سال بر سطح زیر کشت محصولات ارگانیک افزوده می شود و با بالا رفتن آگاهی عمومی نسبت به مزایای محصولات ارگانیک ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران عرصه کشاورزی را بیش از پیش به تلاشی مضاعف در این زمینه مشتاق کرده است.
در حال حاضر بیش از 31 میلیون هکتار زمین کشاورزی در بیش از 633 هزار مزرعه در سراسر جهان تحت مدیریت ارگانیک اداره می شوندکه 7/0 درصد از کل زمین های کشاورزی دنیاست .سطح زیر کشت ارگانیک جهان طی سال های 2000 تا 2006 سیری صعودی داشته است.
هم اکنون بیش از 600 هزار کشاورز در سراسر جهان د رکشاورزی ارگانیک فعال هستند و علاوه بر آن میلیونها نفر در تولید ، فرآوری ، توزیع و بازار محصولات کشاورزی ارگانیک مشغول به کار هستند . در میان قاره های مختلف ، اقیانوسیه با دارا بودن 9/11 میلیون هکتار زمین کشاورزی ارگانیک رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده که 39 درصد کل جهان است رتبه های بعدی به ترتیب در اختیار اروپا ، آمریکای لاتین ، آسیا، آمریکای شمالی و آفریقا است.

بازار محصولات ارگانیک
فروش محصولات غذایی و نوشیدنی های ارگانیک به دلیل افزایش تقاضای مصرف کنندگان در سراسر جهان در حال افزایش است ، به طوری که فروش جهانی این محصولات با رشدی 9-7 درصدی به 25 میلیارد دلار در سال 2003 و 8/27 میلیارد دلار در سال 2004 رسیده است در سال 2005 این عدد به 33 میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به سال 2002 (32 میلیارد دلار) تا 43 درصد رشد داشته است .
گرچه بخش عمده این رشد، در آمریکای شمالی و اروپای غربی مشاهده شده است ، ولی تولید و تقاضا برا ی محصولات ارگانیک در استرالیا، آسیا ، آمریکای لاتین نیز به طور مشهود و معنی داری در حال افزایش است بر اساس آمار ، اروپای غربی در سال 2004 با پیشی گرفتن از آمریکای شمالی دارای بزرگترین بازار مواد غذایی ارگانیک بوده است.
در کل، حجم بازار این دو منطقه ( آمریکای شمالی و اروپای غربی) به 97 درصد بازار جهانی رسیده است. قابل اشاره است که در میان کشورها ی مختلف ، ایالات متحده ، آلمان و انگلستان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در بازار محصولات ارگانیک دارا هستند .
بازار محصولات ارگانیک در آمریکای شمالی از نرخ رشد سریع و بالایی برخوردار است فروش محصولات غذایی ارگانیک در این منطقه به 4/11 میلیارد دلار در سال 2003 رسیده است این رشد بالا در آمریکا و کانادا در نتیجه ی علاقه ی مصرف کنندگان و افزایش آگاهی آنها از منافع متعدد بهداشتی و زیست محیطی این محصولا بوده است. در اروپا ی غربی ، بازار مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک به 13 میلیارد دلار در سال 2003 رسیده که نسبت به سال 2002 حدود %20 رشد داشته است در این منطقه ، آلمان با بازاری به ارزش 78/3 میلیارد دلار و انگلستان با بازاری به ارزش 82/1 میلیارد دلار از مهم ترین بازارهای محصولات ارگانیک هستند . حجم بازار محصولات ارگانیک در آسیا با آن که حدود 60 درصد جمعیت دنیا د رآن قرار دارد، در پایان سال 2006 حدود 800 میلیون دلار بوده است . بازار محصولات ارگانیک اروپا در دنیا مقام اول را دارد در سال 2005 ، بازار ارگانیک اروپا با حدود 15-10 درصد رشد از ارزشی بالغ بر 2/14 میلیارد یورو برخوردار بوده است، بیشترین رشد مربوط به جمهوری چک (33 درصد) ، انگلستان (29 درصد ) و اسپانیا (20 درصد) بوده است.
آلمان بعد از ایالات متحده ، مهمترین بازار محصولات ارگانیک در جهان است از نظر میزان مصرف سرانه محصولات ارگانیک ، کشورهای سوییس با 109 و دانمارک با 57 یورو در سال پیشرو هستند .

آیفوام چیست؟
سازمان IFOAM یا فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک ، قدیمی ترین نهاد بین المللی مربوط به کشاورزی ارگانیک است این فدراسیون در سال 1972 در قالب یک سامانه غیر انتفاعی متشکل از گروههای مختلف در زمینه ی کشاورزی ارگانیک تاسیس شد بسیاری از این گروهها، سازمان های کشاورزی بودند که با استفاده ا ز استانداردهای بومی خود محصولاتی با عنوان محصولات ارگانیک تولید می کردند از آن زمان به بعد این فدراسیون به سرعت رشد کرد و از هسته اولیه ی اروپایی خود اکنون بیش از 700 عضو در سراسر جهان دارد. این تنوع اعضا که نشان دهنده ی دامنه ی گسترده ای از شرایط بوم شناختی و اجتماعی است ، تاثیر به سزایی در چگونگی تدوین استانداردها و نیز گسترش IFOAM داشته است استانداردهای کشاورزی ارگانیک IFOAM برای نخستین بار در سال 1980 به چاپ رسید و از آن زمان به بعد، مرتب توسط اعضای آن مورد باز بینی و ویرایش قرار گرفته است.
استانداردهای پایه IFOAM بازتاب وضعیت فعلی روش های تولید و فراوری محصولات ارگانیک است این استاندارد ها به هیچ وجه قطعی و مسلم نیستند بلکه پیوسته در حال تجدید نظر و بهبود هستند تا روش های کشاورزی ارگانیک د رسراسر جهان گسترش یابد این استاندارد ها را می توان چهار چوبی برای تایید و ارزش گذاری سامانه های تولید محصولات ارگانیک دانست در این استانداردها، شرایط بومی لحاظ شده است و می توان بنا به شرایط ویژه، به هر یک از آنها جزئیات دیگری افزود.
رسالت آیفوام
تبادل دانش و مهارت در بین اعضا و اطلاع رسانی به مردم درباره کشاورزی ارگانیک
نماینده جنبش ارگانیک در محافل سیاستگزار
 توسعه و بازبینی استانداردهای بین المللی پایه آیفوام برای کشاورزی و فراوری ارگانیک
تضمین کیفیت ارگانیک در سطح جهان
 برنامه تایید صلاحیت آیفوام مراقب تعادل برنامه های گواهی در سطح جهان می باشد .

چرا باید گواهی ارگانیک وجود داشته باشد؟
مصرف کننده متقاضی تولیدات سالم و بی خطر برای محیط زیست بوده وراضی به پرداخت قیمت بالاتری برای آنها می باشد.
کشاورز مطابق استانداردهای معین ارگانیک تولید کرده و میتواند تولیدات خود را به قیمت بالاتری بفروشد.
قیمت بالاتر تولیدات ارگانیک تنها در صورت وجود اعتماد بین تولید کننده و مصرف کننده قابل دستیابی است.
برچسب ها و نشان های گواهی ارگانیک
 برچسب ها و نشان های گواهی ارگانیک امکان تشخیص آسان تر محصولات ارگانیک را فراهم می آورند .
آنها تحت حمایت بوده و تنها توسط تولید کننده ها و فراوری کننده های مجاز، اجازه استفاده از آنرا دارند .
 با کمک آنها امکان دستیابی به قیمت بهتر برای محصولات ارگانیک فراهم می گردد .
استانداردهای کشاورزی ارگانیک
استانداردها به قوانین تولید محصولات زیستی گفته می شود این استانداردها، فرآیندهای تولید محصولات زیستی را با توجه به شرایط بوم شناختی و اجتماعی محل تولید، تعیین می کنند استانداردها در چند مقیاس وجود دارد استانداردهای بین المللی ، استانداردهای کشاورزی زیستی ای هستند که توسط سازمان های بین المللی وضع و توسط قانون گذاران داخلی پذیرفته می شوند از جمله استانداردهای بین المللی می توان با استاندارد کار گروه Codex Alimen Tarius اشاره کرد. سازمان IFOAM یا فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک ، قدیمی ترین نهاد بین المللی مربوط به کشاورزی ارگانیک است این فدراسیون در سال 1972 در قالب یک سامان غیر انتفاعی متشکل از گروههای مختلف در زمینه ی کشاورزی ارگانیک تاسیس شد بسیاری از این گروهها، سازمان های کشاورزی بودند که با استفاده ا ز استانداردهای بومی خود محصولاتی با عنوان محصولات ارگانیک تولید می کردند از آن زمان به بعد این فدراسیون به سرعت رشد کرد و از هسته اولیه ی اروپایی خود اکنون بیش از 700 عضو در سراسر جهان دارد. این تنوع اعضا که نشان دهنده ی دامنه ی گسترده ای از شرایط بوم شناختی و اجتماعی است ، تاثیر به سزایی در چگونگی تدوین استانداردها و نیز گسترش IFOAM داشته است استانداردهای کشاورزی ارگانیک IFOAM برای نخستین بار در سال 1980 به چاپ رسید و از آن زمان به بعد، مرتب توسط اعضای آن مورد باز بینی و ویرایش قرار گرفته است.
استانداردهای پایه IFOAM بازتاب وضعیت فعلی روش های تولید و فراوری محصولات ارگانیک است این استاندارد ها به هیچ وجه قطعی و مسلم نیستند بلکه پیوسته در حال تجدید نظر و بهبود هستند تا روش های کشاورزی ارگانیک د رسراسر جهان گسترش یابد این استاندارد ها را می توان چهار چوبی برای تایید و ارزش گذاری سامانه های تولید محصولات ارگانیک دانست در این استانداردها، شرایط بومی لحاظ شده است و می توان بنا به شرایط ویژه، به هر یک از آنها جزئیات دیگری افزود. هنگامی که محصولی با برچسب «ارگانیک» در بازار به فروش میرسد تولید کننده باید بر اساس استانداردهای IFOAM به تولید و فرآوری محصول بپردازد این امر نیازمند یک سامانه ی بازرسی و تایید منظم و دقیق است چنین تاییدی است که کیفیت محصولات ارگانیک را تضمین و اعتماد مصرف کننده را جلب می کند.

مدیریت مواد غذایی
باید بر پایه مواد ارگانیک بوده و دارای حداکثر مقدارمجاز باشد .
کودهای معدنی (مثل سنگهای زمینی ) تنها باید به صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرند .
هیچ گونه کود سنتزی (مثل اوره) مجاز نمی باشد .
حفظ نباتات
کاربرد روش های پیشگیرانه جهت حفظ سلامت گیاه
آفت کشهای گیاهی تنها باید به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرند
هچ گونه آفت کش سنتزی مجاز نمی باشد.
دامپروری
نگهداری حیوان دوستانه با فضای آزاد کافی جهت حرکت
خوراک ارگانیک(با برخی استثنائات)
عدم استفاده آنتی بیوتیک های پیشگیرانه و محرک های رشد
بازرسی ، گواهی و تایید صلاحیت
انواع گواهی ها
گذار به کشاورزی ارگانیک
تبدیل یک مزرعه ی رایج به ارگانیک نه تنها بوم سازگان مزرعه را بهبود می بخشد ، بلکه بقای اقتصادی را نیز تضمین می کند. بنابراین سازو کار و مخاطراتی که در چنین تبدیلی وجود دارد، باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد گذار به کشاورزی ارگانیک به بینش جدید نیازمند است اولین و شاید مهم ترین گام در این گذار باید در ذهن کشاورز اتفاق بیفتد به یقین اکثر افرادی که کشاورزی ارگانیک را در دهه های 1960 و 1970 آغاز کردند ، همانند هر تازه کاری به مشکلات عدیده ای روبرو بوده اند اکنون این پیشگامان اولیه صاحب تجارب زیادی بوده و مانند سایر کشاورزان سر سختانه به دنبال راهی به سوی پیشرفت هستند. از این مهم تر آنکه در دهه ی 1980 کشاورزان ارگانیک با استقبال کشاورزان دیگر روبرو شدند و این موضوع به بهتر شدن وضع آنها چه از نظر مالی و چه ا ز نظر تجربه کاری منجر و زمینه ساز یک تحول شد.
فرآیند دوره ی گذار به کشاورزی ارگانیک
فرآیند گذار به کشاورزی ارگانیک معمولا 3 تا 6 سا ل طول می کشد. یکی از دلایل این امر این است که بقایای مربوط به عملیات کشاورزی رایج ، از شکل گیری برخی فرآیندهای زیستی و رسیدن آنها به سطح متعادل مطلوب جلوگیری می کند. تجزیه کنندگان مواد آلی خاک و عوامل کنترل طبیعی آفات ممکن است تحت تاثیر سوء این بقایا قرار گیرند و همین امر موجب کاهش عملکرد و درآمد کشاورزان شود. با این حال در بعضی موارد عملکرد پس از 2 تا 3 سال به سطح قابل قبول باز می گردد به دلیل اهمیت اقتصادی عملکرد محصول و احتمال کاهش آن معمولا توصیه می شود که عملیات گذار از بخش کوچکی از مزرعه آغاز شود در اغلب موارد ساختار مزرعه و حاصلخیزی خاک از عوامل تعیین کننده ی سرعت و مساحت عملیات گذار به کشاورزی ارگانیک هستند مراتعی که کود شیمیایی و آفت کش های صنعتی دریافت نکرده اند (یا مقدار اندکی دریافت کرده اند) به ویژه مراتعی که در آن ها دام حضور مستقیم داشته است می توانند با سرعت بیشتری به کشت بوم های ارگانیک تبدیل شوند. آغازدوره ی گذار معمولا از تاریخ درخواست برای گرفتن مجوز مزرعه ارگانیک به متولیان این امر محاسبه می شود در این زمان کشاورزان خود را متعهد به اجرای استانداردهای مربوط می کنند هر چند برای مناطقی که در عمل تمامی شرایط لازم برای استاندارد گذار برای چندین سال فراهم شده باشد و یا مناطقی که صلاحیت آنها از طریق منابع و ابزارهای گوناگون تایید شود، نیازی به گذراندن دوره ی کامل گذار نیست ، اما پیش از اولین برداشت لازم است نظارت و بازرسی صورت پذیرد در مدت گذار محصولات می توانند با عنوان « محصولات ارگانیک در فرآیند گذار» یا شبیه به این برچسب گذاری شوند. شرایط استاندارد باید برای حداقل 12 ماه فراهم شده باشد نیازمندی های فرآیند گذار به طور قابل توجهی از استانداردی به استاندارد دیگر متفاوت است
کیفیت محصولات ارگانیک
یکی از مهم ترین دغدغه های مصرف کنندگان ، سلامت محصولات غذایی است و اساسا یکی ا زخاستگاه های کشاورزی ارگانیک نیز، پاسخ به این دغدغه ها بوده است. ریشه ی این نگرانی ها، کاربرد متراکم نهاده های شیمیایی صنعتی در تولید محصولات کشاورزی رایج و حضور پسماند سموم، کودها، مواد هورمونی، آنتی بیوتیک ها و افزودنی ها و مکمل ها ی رشد در این محصولات است که موجب بروز مشکلات سلامتی می شود . بنابراین انتظار می رود فرآورده های کشاورزی ارگانیک از سلامت بالاتری برخوردار باشند به همین دلیل است که در اغلب نقاط دنیا، مصرف کننده حاضر است قیمت بیشتری برای محصولات ارگانیک پرداخت کند.
یکی از مسائلی که محصولات ارگانیک با آن رودرو هستند ، اندازه، ظاهر ، رنگ و شکل آن هاست که شاید بازار پسندی آنها کمتر از محصولات رایج باشد این امر هم ناشی ا ز عدم کاربرد برخی نهاده های شیمیایی است که موجب (به عنوان مثال) خسارت جزئی آفات شده و بنابراین ظاهر آنها را تحت تاثیر قرار می دهد با افزایش آگاهی مصرف کننده نسبت به امتیازات بهداشتی و زیست محیطی محصولات ارگانیک ، موضوع بازار پسندی آنها تحت الشعاع این امر قرار گرفته است د رمورد طعم بهتر محصولات ارگانیک نیز مطالب مختلف و متعددی منتشر شده است ،ولی به نظر نمی رسد بتوان به شکل مستند و علمی نشان داد طعم این محصولات تفاوت خاصی با سایر محصولات داشته باشد اما در مورد ارزش غذایی محصولات ارگانیک ، می توان با قاطعیت بیشتری حکم داد مقدار مواد معدنی ، ویتامین ها و ماده خشک محصولات غذایی ارگانیک بیش از محصولات رایج است. مطالعات نشان داده است کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش مقدار نیترات ، غلظت اسیدهای آمینه ی آزاد ، اکسالات ها و دیگر ترکیبات زیان بار را نیز در محصولات کشاورزی افزایش می دهد.
نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک
حقایق و آمارهای دنیای کشاورزی ارگانیک حاکی از آن است که حرکت کشاورزی ارگانیک در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است٬ سوخت این رشد پویا غالبا تقاضای مصرف کنندگان است این تقاضا به دلائل و انگیزه های مختلف از جمله نگرانی های بهداشتی در مورد وجود بقایای مواد شیمیایی از قبیل سموم و آفت کش ها در محصولات رایج رو به افزایش است زنجیره ی تولید مواد غذایی در نهایت به مصرف کننده ختم می شود ، یعنی تمامی عوامل موثر در فعالیت کشاورزی، نتیجه ی کار خود را در رساندن محصولات مختلف به جامعه ی مصرف کنندگان خواهند دید اخلاق حکم می کند که این محصولات چنان سالم باشند که هر کس بدون دغدغه و تردید بتواند آن ها را مصرف کند و به مواد مغذی مورد نیازدست یابد، نه این که طعم تلخ سم را نیز ناخواسته بچشد به بیان ساده کشاورزی ارگانیک آن نوع کشاورزی است که مصرف کنندگان بتوانند با آسودگی خیال از محصولات آن استفاده کنند و مطمئن باشند مشکلات بهداشتی از قبیل باقی ماندن هورمون ها و آفت کش ها در محصولات وجود ندارند.
با توجه به اینکه غذاهای ارگانیک ، غذاهایی هستند فاقد هر گونه مواد افزودنی ، مواد شیمیایی و موجودات دست ورزی شده ی ژنیتکی ، تعداد خریداران محصولات ارگانیک به میزان قابل ملاحظه ای در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه اروپای غربی و آمریکای شمالی، رو به افزایش است گرچه بخش عمده ی این رشد در آمریکای شمالی و اروپای غربی مشاهده شده است ، ولی تولید و تقاضا برای محصولات ارگانیک در استرالیا، آسیا و آمریکای لاتین نیز به طور مشهود و معنی داری در حال افزایش است
گزارش آمار بین المللی مصرف کنندگان بر محور دلایل مصرف فراورده های ارگانیک

دلایل بر حسب فراوانی

درصد فراوانی

برای سلامتی مصرف کننده بهتر است

93

بدون بقای سموم و آفت کش است

93

بدون آنتی بیوتیک و هورمون رشد است

87

بدون افزودنی ها و نگهدارنده های مصنوعی است

85

برای محیط زیست مفید است

77

طعم و مزه بهتری دارند

74

مواد مغذی و ویتامین های بیشتری دارند

71

از تولیدکنندگان و کشاورزان محلی حمایت می کند

69

در آن تغییر ژنتیکی صورت نگرفته است

69

کیفیت بیشتری دارد

59

به تجارت کمک می کند

44

عاملی برای پیشگیری از بروز بیماری هاست

30

طبیعی تر است

26

برای کودکان مناسب تر و بهتر است

2

برای افرادی که حساسیت غذایی دارند مناسب است

10


BioFach بزرگترین نمایشگاه محصولات ارگانیک در جهان
نمایشگاه بین المللی BioFach به عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی ارگانیک در دنیا محسوب می شود. نمایشگاههای BioFach همه ساله در چندین نقطه جهان از جمله ژاپن ،هند ،آمریکا ،چین و... برگزار میگردد ولی جامع ترین نمایشگاه سالانه هر ساله در ماه فوریه (بهمن) در شهر نورمبرگ آلمان تشکیل می شود.این نمایشگاه بالاترین حد نصاب تولیدکنندگان ،بازرگانان ،شرکت های گواهی کننده و واحدهای پژوهشی تخصصی در رابطه با محصولات ارگانیک را دارا می باشد .


منبع : http://ehsan-salahi.blogfa.com/post/36

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی