[ امروز : جمعه 15 فروردين 1399 ]

سورگوم

سورگوم1

سورگوم2


منبع : وزارت جهاد کشاورزی

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی