[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

ذرت

(Cornذرت )
 
ذرت (Zea mays L) گیاهی است علوفه ای و دانه ای از تیره گندمیان و پس از گندم و برنج سومین غله مهم جهان است. ذرت در درجه اول برای تولید دانه وسپس برای تولید علوفه و ماده خام تولیدات صنعتی کشت می شود.ذرت به دو دسته (علوفه ای ) 90 تا 95 روز( و دانه ای) 80 تا 85 روز تقسیم میشوند. ذرت به دو صورت کشت بهاره و پاییزه انجام میشود. دراستان های جنوبی مانند خوزستان کشت بهاره از 10 تا 20 اسفند
ماه و کشت پاییزه 20 تیر تا 10 مرداد ماه انجام میشود.
 
علفهای هرز: برای کنترل علفهای هرز قبل ازکشت از علفکشهایی نظیر ارادیکان و بعد از کشت در زمان 4 تا 5 برگی از کروز، آترازین، آلکالر و توفوردی استفاده میشود.
 
مهمترین بیماری های ذرت:
1 سیاهک معمولی و پنهان ذرت:  بیماری سیاهک معمولی ذرت، که به سیاهک جوشان یا سیاهک تاول نیز معروف است، از گسترده ترین و شایع ترین بیماری های ذرت است .
 
علایم بیماری: گال هایی به اشکال و اندازه های مختلف روی ساقه ، برگ ها و گل های بلال ذرت به وجود می آید.
 
مدیریت بیماری: 1 بهترین و مطمئن ترین راه کنترل این بیماری کشت ارقام مقاوم است - 2 ضدعفونی بذور با استفاده از سمومی مانند کاپتان و کربوکسین تیرام 3 از بین بردن و نابود ساختن خوشه ها و بوته های آلوده قبل از پاره شدن پوسته گال ها و پخش اسپورها 4 جلوگیری از زخمی شدن گیاه میزبان توسط ماشین آلات کشاورزی و حشرات در مزرعه در  مزرعه در زمان داشت 5 مصرف کودهای شیمیایی به میزان متناسب در مزرعه نیز تا حدی ازتوسعه بیماری جلوگیری  می نماید .
 
*سمپاشی قسمت های هوایی با قارچ کش ها نیز تاثیر چندانی ندارد زیرا آلودگی های هوایی در گیاه توسط قارچ هایی حاصل می شود که در عمق قسمت های بین غلاف برگی یا ساقه ها قرار دارند، به همین دلیل از دسترس سم دور هستند.*
 
2 لکه قهوه ای ذرت: 
ازبیماری های مهم برگی ذرت است که اهمیت وگسترش جهانی دارد. شدت این بیماری در مرحله گرده افشانی بیشتر است که علاوه بر کاهش محصول، ارزش غذایی علوفه ای را کاهش میدهد.
 
علایم بیماری: علایم به صورت لکه های خاکستری روی برگ های ذرت ظاهر میشود که لکه ها دراندازه های مختلف به موازات رگبرگ ها، کنارهم تشکیل میشود و حاشیه آنها زرد نخودی مایل به قهوه ای است.
 
3 سوختگی برگ ذرت: 
یکی دیگر از مهمترین بیماری های مهم ذرت در بسیاری از مناطق ذرت کاری دنیا و ازجمله ایران و در مناطق مازندران و گیلان دیده شده است.
 
علایم بیماری: علایم به صورت لکه هایی روی برگ ها هستند. حاشیه برگ ها روشن مایل به بنفش است که درشرایط مساعد تمامی برگ را فرا میگیرد و حتی اسپورزایی روی غلاف های برگ نیز انجام میشود.
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی